“WEEK VAN DE SENIOR WEEK VAN DE SENIOR “

WEEK 
VAN DE 
SENIOR 
WEEK 
VAN DE 
SENIOR 
10019187_Weekvandesenior_flyerA5.indd 1 

15/09/15 16:48 

Optreden van Luc Caals 

maandag 16 november van 14 tot 16.30 uur 

• 
zaal Extra Time, Louisalei 24 
• 
Met feestelijk gebak en koffie en thee 
zoveel u wenst. 
• 
5 euro, enkel voor Hobokense senioren. 
Optreden van Café Chantant 

dinsdag 17 november van 14 tot 16.15 uur 

• 
Feestzaal Woonzorgcentrum Heydehof, 
Salesianenlaan 55 
• 
Met gebak en koffie of thee. 
• 
De gratis seniorennamiddag is in 
samenwerking met Woonzorgcentrum 
Heydehof voor zowel residenten als 
buurtbewoners. Schrijf vooraf in, enkel voor 
Hobokense senioren. 
Optreden van Axl Peleman 

woensdag 18 november van 14 tot 16.30 uur 

• 
Gildenhuis Moretusburg, Kapelstraat 296 
• 
Met gebak en koffie of thee. 
• 
Gratis seniorenmiddag. Schrijf vooraf in, 
enkel voor Hobokense senioren. 
Reserveringen: 

Optreden van Juul Kabas 

donderdag 19 november van 14 tot 16 uur 

• 
Feestzaal Woonzorgcentrum Lichtenberg, 
Voorzorgstraat 1 
• 
Met gebak en met 2 tassen koffie of thee. 
• 
De gratis seniorennamiddag is in 
samenwerking met Woonzorgcentrum 
Lichtenberg voor zowel de residenten als 
buurtbewoners. Schrijf vooraf in, enkel voor 
Hobokense senioren. 
Tourneé Musicale: een jazz- en 
bluestocht langs Hobokense 
cafe’s in het centrum 

vrijdag 20 november van 19.30 tot 23 uur 

• 
Speciaal voor Hobokense senioren is er op 
elke locatie een extra voordeel met een 
polsbandje voor de Week van de senior. 
Avondprogramma te bekijken op www. 
uithuishoboken.be of in de Uithuisbrochure 
te verkrijgen in het UiThuis, Kapelstraat 64. 
V.U.: Veronique Van Langenhove, Marnefl aan 3, Hoboken | 2015 | 10019187 

• 
Reserveren kan vanaf dinsdag 13 oktober 2015 in het Stadsloket Hoboken, loket A, Marnefl aan 3 
van 8 tot 16 uur. 
• 
Nadien kan u nog inschrijven van 14 oktober tot 9 november op dinsdag of woensdag van 8 tot 
17 uur, donderdag van 12 tot 20 uur en vrijdag van 8 tot 14 uur. 
• 
Per persoon kan u slechts voor één gratis show inschrijven. 
• 
U kan voor maximum 4 personen inschrijven. 
• 
Voor de Tourneé Musicale kan u een polsbandje bekomen dat voordelen biedt op de avond zelf. 
Voor meer info 
tel. 03 338 30 63 
Telefonische reservaties zijn niet mogelijk. 

HO_senioren@stad.antwerpen.be 

03 338 30 63 

10019187_Weekvandesenior_flyerA5.indd 2 

15/09/15 16:48 

 

Staf Wouters  Fractieleider Districtraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...