Vraag van districtsraadslid Guy Eggermont aan het districtscollege

Schriftelijke vraag betreffende het plaatsen van een tijdelijke noodverlichting.

Nu de werken blijkbaar voor een tijdje stilliggen tussen het station en de IJskelderstraat is er vanaf het station tot aan de Fodderiestraat geen verlichting.


 


Aangezien de werken nog niet zijn afgerond zijn er allerlei obstakels die men, in het pikdonker, niet altijd opmerkt.  Dit schept een gevaarlijke toestand.


 


Vragen:


 


          Over welke tijdspanne spreken we vooraleer de werken zijn afgerond tussen het station en de IJskelderstraat?


          Kan er een tijdelijke noodverlichting geplaatst worden tussen het station en de Fodderiestraat?


 


 


 


 


 


Met vriendelijke groet,


 


Guy Eggermont


Districtsraadlid Vlaams Belang Hoboken

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...