Vraag van districtsraadslid Guy Eggermont aan het districtscollege

Schriftelijke vraag betreffende de heraanleg van de Draaiboomstraat

Bij de heraanleg
van de Draaiboomstraat (tussen Antwerpsesteenweg en Aartselaarstraat) laten de
bewoners weten dat ze in eerste instantie tevreden zijn over de heraanleg.

Nu de werken zijn
voltooid komen er toch een aantal negatieve elementen naar voor.

 De straat is veel
te smal om het doorkomend verkeer vlot te laten kruisen. We begrijpen dat met
deze werkwijze het onmogelijk is  snel te
rijden in deze woonstraat. Anderzijds stellen we  echter vast dat heel wat voertuigen (in vele
gevallen vrachtwagens) het voetpad gebruiken om te kruisen.  Hierdoor ontstaan beschadigingen aan de
stoeprand, en dit kan zeker niet de bedoeling zijn.

 Verder moeten we
rekening houden met de veiligheid. Wanneer bewoners (kinderen – ouderen) hun
woning verlaten op het moment dat een vracht(wagen) op het voetpad rijdt zijn
de gevolgen niet te overzien.

 

 Vragen:

 

         
Kan niet overwogen worden
paaltjes te plaatsen zodat voertuigen niet meer kunnen kruisen door gebruik van
het voetpad.

         
Kan de stoeprand, welke nu  reeds stuk is, worden hersteld.

 

 

 Met vriendelijke groet,

 

Guy Eggermont

Districtsraadlid Vlaams Belang Hoboken

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...