Vraag van districtsraadslid Guy Eggermont aan het districtscollege

Schriftelijke vraag betreffende vrachtverkeer Oudestraat/Heidestraat

Sinds de heraanleg van de Heidestraat is het voor  vrachtwagens,  komende van de Sint-Bernardsesteenweg,  niet meer mogelijk om via de Heidestraat naar het centrum van Hoboken te rijden.   Op zich een goede zaak.  Veelvuldig vrachtverkeer wordt hierdoor vermeden in de Heidestraat


Vrachtwagens, die het filiaal van Delhaize dienen te bevoorraden, dienen nu wel gebruik te maken van alternatieven om in de Heidestraat te geraken.  Het magazijn van Delhaize bevindt zich immers aan het einde van de Heidestraat. Aanrijden via de Oudestraat is voor hen geen optie aangezien de Heidestraat een éénrichtingsstraat is. Omwonenden melden ons dat meerdere malen vrachtwagens het éénrichtingsverbod negeren en het stukje van de Oudestraat tot aan het magazijn tegen de richting in rijden.  Verder kan ik meedelen dat vrachtwagens gebruik maken van de Fakkelstraat met als resultaat dat ze regelmatig  komen vast te zitten aan het einde van deze straat.


 


 


 


Vragen:


 


          Kan er in de eerste plaats worden op toegezien dat vrachtwagens het éénrichtingsverbod naleven (kruispunt Oudestraat/Heidestraat)?


          Kan er, in samenspraak met winkelketen Delhaize, een route worden uitgetekend voor de vrachtwagens welke dienen te leveren aan Delhaize.


          Kan er, bij het uittekenen van een route, rekening worden gehouden met het gegeven dat het gebruik van de Fakkelstraat geen alternatief is?


 


 


 


Met vriendelijke groet,


 


Guy Eggermont


Districtsraadlid Vlaams Belang Hoboken

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...