Vraag nr. 400 Gesteld doorWim Wienen ( Vlaams volksvertegenwoordiger)

Wijk Hertogvelden Hoboken – VMM-onderzoek

Op vraag van enkele bewoners van de Hertogveldenwijk in Hoboken werd in
maart 2012 een veegstaal genomen in de Zaatlaan. Opvallend in het
analyseverslag zijn de hoge concentraties zware metalen. Op vraag van het
district Hoboken richtte het Antwerpse stadsbestuur een verzoek aan de Vlaamse
Milieumaatschappij om een onderzoek van de recente analyseresultaten uit te
voeren en de plaatsing van een neerslagkruik te overwegen.

 Wat is het resultaat van het verzoek van de stad Antwerpen? Werd reeds
een onderzoek uitgevoerd en wat was daarvan het resultaat? Wordt een
neerslagkruik geplaatst in voornoemde wijk? Zo neen, waarom niet?

 

joke schauvliege

vlaams minister van leefmilieu, natuur en cultuur

 


antwoord

op vraag nr. 400 van 14 maart 2013

van wim wienen

 


 

De stad Antwerpen heeft eind 2012 aan de VMM gevraagd om enerzijds de
resultaten van het veegstaal te evalueren en om anderzijds een extra
neerslagkruik te plaatsen in Hoboken.

 Er is een evaluatie van het veegstaal uitgevoerd. De VMM heeft
onderzocht welke elementen afkomstig zijn van andere bronnen dan bodemstof. In
deze context zijn vooral de verhoogde aanwezigheid van de zware metalen
antimoon, lood en cadmium en in mindere mate koper en zink in het veegstaal van
belang.

 Ondertussen is de VMM – in samenwerking met de stad Antwerpen – op zoek
gegaan
 naar een geschikte meetlocatie in de omgeving van de Zaatlaan voor de
plaatsing van een neerslagkruik. Een geschikte locatie voor deze metingen is
gevonden bij tennisclub Maccabi in de Maccabilaan 32. In de loop van april zal
een overleg plaatsvinden tussen de eigenaar van deze mogelijke meetlocatie, de
VMM en de stad Antwerpen, om toestemming te vragen om depositiemetingen op het
terrein uit te voeren. Bij het verkrijgen van toestemming zouden metingen dan
eind april kunnen gestart worden. Eind 2013 zou de VMM de resultaten kunnen
evalueren.

joke schauvliege.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...