Voorstel tot resolutie voor de districtsraad van 22 februari 2010

Onderwerp: alarmerende toename v/d criminaliteit in Hoboken, toelichting huidige stand van zaken.

Uit de cijfers van de Dienst Misdrijfanalyse van de Antwerpse politie voor de eerste elf maanden van 2009 (rapport van 16/12/2009) blijkt een globale toename van de geregistreerde criminaliteit met 9% t.o.v. 2008. Dit is slecht nieuws voor Antwerpen en bijgevolg ook voor Hoboken. Daarmee komt een einde aan de licht dalende trend van de voorgaande jaren. Meer nog die daling wordt volledig tenietgedaan. We zitten terug op het bijna hoogste niveau ooit (2004). Met deze stijging van 9% hebben we in 2009 de kaap van de 50.000 geregistreerde criminele feiten overschreden. Een harde kern criminele jongeren en enkele bendes van voornamelijk Oost-Europese en Noord-Afrikaanse afkomst, zorgen voor alweer een alarmerende toename van de criminaliteit in onze stad.


 


Alleen al in onze politiezone Zuid, stellen we voor de eerste elf maanden van 2009 een stijging met 11% vast ten opzichte van dezelfde periode 2008. Het aantal woninginbraken kende een stijging met maar liefst 12%. De globale stijging wordt echter ook sterk bepaald door feiten van vandalisme (+37%). Toch wel een heel alarmerende tendens! Slechts één lichtpunt: de diefstallen met geweld en diefstallen uit auto’s zijn gedaald met respectievelijk 6% en 16%.


 


Tijdens de laatste dagen van 2009 en ook in januari van dit jaar zijn een pak Hobokenaren getroffen door woninginbraak of tot poging daartoe. O.a. in de wijk Nachtegalenhof, de straten Ijskelderstraat, Comd. Weynstraat, Lichtenberglaan, de lijst is te lang om verder op te noemen, werden diverse aansluitende panden zelf veelal in één avond het slachtoffer van ongewenst bezoek. Met heel wat materiële schade tot gevolg.


Opvallend is het, dat de laatste tijd heel wat burgers hun woning ombouwen tot een bijna beveiligde vesting door over te gaan naar volledige gesloten en hoge draadafsluitingen, hun huis omzomen met diverse halogeenspots, inbraakwerende deuren & rolluiken, enz.


 


Voorstel:


 


Gelet op deze evolutie vraagt de fractie Vlaams BelangVLOTT met aandrang, om de zonecommissaris van de politiezone Zuid te willen uitnodigen teneinde onze districtsraad een toelichting te kunnen geven over de criminaliteitsevolutie in ons district.


Als lokale mandatarissen zijn we immers erg bekommerd om de veiligheid in ons district en wensen we dan ook terdege geïnformeerd te worden over de manier waarop de politie in ons district de criminaliteit aanpakt.

Patrick Smedts
Districtsraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...