Vliegroutes: Vlaamse Rand opnieuw de pineut

Het Vlaams Belang is niet te spreken over de uitspraak van de Brusselse rechtbank, die zomaar de belangrijkste routes boven Brussel schrapt. Nog schandelijker is dat de federale staatssecretaris weigert in beroep te gaan tegen dit absurde vonnis. 

Dit is een zoveelste episode in hetzelfde verhaal: de lusten voor Brussel, de lasten voor de Vlaamse gemeenten buiten Brussel. De Noord- en Oostrand behoren nu reeds tot de dichtst bevolkte gebieden van Vlaanderen. Het kan niet dat deze gebieden nu de klos zijn van de politieke spelletjes van het Brussels gewest.

Met deze uitspraak is duidelijk dat we steeds meer evolueren naar een ‘gouvernement des juges’, waarbij de politiek aan de kant wordt geschoven en een individuele rechter de problemen nog veel erger maakt in plaats van ze te helpen oplossen. Dat de federale regering zich nu via oppositie-staatssecretaris Catherine Fonck (cdH) helemaal aan de kant schaart van het Brussels gewest, is helemaal te gek voor woorden. Het Vlaams Belang eist dat de Vlaamse vicepremiers Fonck meteen tot de orde roepen.

Tevens verwacht het Vlaams Belang van de nieuwe Vlaamse regering én van de Vlaamse ministers in de Brusselse regering veel krachtiger weerwerk tegen de politieke spelletjes van bepaalde Franstalige partijen. De luchthaven is immers zowel voor Brussel als voor Vlaams-Brabant en Vlaanderen van ontzettend groot economisch en sociaal belang. De maneuvers van cdH zijn er op gericht om een deel van de luchtvaartactiviteiten te draineren naar Luik, maar daar heeft geen enkele Brusselaar belang bij. De overlevingskansen van de luchthaven moeten absoluut gevrijwaard blijven.

Daarom moet er zo snel mogelijk een duurzame oplossing gevonden worden die gebaseerd is op de principes van gezond verstand, veiligheid, zuinigheid (maximaal vliegen tegen de wind in) en billijke spreiding. Elke zone in en rond Brussel moet een eerlijk deel van de lasten op zich nemen, zodat het voor iedereen draaglijk blijft. 

Het Vlaams Belang roept de onderhandelaars voor de nieuwe regering op om meteen werk te maken van een ernstige en grondige bespreking van én een evenwichtige oplossing voor het probleem op basis van de bovenvermelde principes, waarbij het niet langer kan dat één staatssecretaris of één rechter zijn wil zomaar aan iedereen kan opleggen. Wanneer de discussie over Zaventem verschoven wordt naar het allerlaatste moment van de regeringsvorming, dan dreigen we opnieuw te belanden in gestuntel en eindeloos kunst- en vliegwerk.

Chris Janssens
Fractievoorzitter in het Vlaams Parlement

Barbara Pas
Fractievoorzitter in de Kamer

Dominiek Lootens
Fractievoorzitter in het Brussels Parlement

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...