Vlaams Belang wil van Hoboken gezelligste, groenste en meest bruisende district maken.

N-VA, S.pa-Groen en CD&V sloegen de handen in elkaar om
samen een bestuur te vormen voor het district Hoboken. Samen willen ze Hoboken
besturen vanuit een aantal prioriteiten die op hun beurt zullen vertaald worden
in een strategische meerjarenplanning, een financiële planning per
beleidsdomein en concrete projecten.

 Vlaams Belang heeft een groot aantal punten uit het
bestuursakkoord getoetst op hun haalbaarheid en vreest dat heel wat dromen niet
kunnen omgezet worden naar daden. Heel wat dromen zijn immers financieel niet
haalbaar. Toch zijn we van oordeel dat dromen niet altijd bedrog zijn. We
willen dan ook onze medewerking verlenen aan een aantal punten waarvan we de
haalbaarheid realistisch vinden. Tevens reiken we ook een aantal suggesties aan
om bepaalde zaken bij te sturen zodat de haalbaarheid kan bereikt worden.

 Onze suggesties aan het nieuwe bestuur:

 ° Wat de wijkwerking betreft zijn we de overtuiging toegedaan
dat bepaalde wijken dringende impulsen nodig hebben om de verloedering tegen te
gaan en de veiligheid te verhogen. Hierbij denken we in de eerste plaats aan de
wijk draaiboom;

° Nello & Patrasche zijn van Hoboken. Deze symbolen
moeten meer aandacht krijgen. De Japanse toeristen moeten op een kwalitatieve
manier ontvangen worden. Het uitwerken van een professioneel toeristisch
project in samenwerking met de lokale middenstand is een haalbare kaart en moet
verder uitgewerkt worden. Dit komt ongetwijfeld de Hobokense middenstand ten
goede;

° In Hoboken komt uiteindelijk toch een cultureel centrum in
het Gravenhof. Het zal plaats bieden aan 150 mensen. In het najaar van 2012
hadden de werken moeten starten. Ondanks het feit dat we hier al een
achterstand vaststellen hopen we toch dat er alles aan gedaan wordt om in 2014
het nieuwe cultuurcentrum te openen;

° Wat de kasteeltjes van Hoboken betreft verdient het
kasteel Meerlenhof extra aandacht. Dit kasteeltje is tot op heden al te veel de
speelbal geweest tussen stad en district. Gevolg is dat dit kasteeltje verder
staat te verkrotten in een mooie omgeving. Ook het Cockerillhof (of dat wat er
nog van rest) staat nog steeds verder te verkrotten. Ging dit kasteeltje niet
gerenoveerd worden?

 

Het masterplan van Hoboken wordt zonder enige twijfel de
grootste uitdaging voor ons district. Aan dit prestigieuze project hangt een
enorm financieel kostenplaatje. Het Vlaams Belang twijfelt dan ook aan de
haalbaarheid van dit ganse project. We denken eerder dat we bepaalde facetten
uit het totaalpakket moeten lichten. In de eerste plaats moet er eindelijk eens
gewerkt worden aan de heraanleg van de Kioskplaats en alles wat te maken heeft
met het centrum van Hoboken. De uitbouw van een winkelcentrum, hoe de
parkeerproblematiek oplossen, hoe de leegstand en verkrotting wegwerken,… het
zijn  allemaal zaken die al vele jaren
terug op de agenda worden geplaatst maar nog nooit werden er concrete plannen
op tafel gelegd.

 

Tot slot zijn we van mening dat Hoboken zijn troeven van
groenste district moet uitspelen. We zijn, naast Antwerpen, ook het enige
district dat langs de Schelde is gelegen. Dit zijn twee heel belangrijke
troeven.

Hoboken kan uitgroeien tot een wandel- en fietsdistrict bij
uitstek. We hebben al meerdere malen gepleit om de vele groendomeinen die
Hoboken rijk is te verbinden (met wandelknooppunten).  We kunnen van Hoboken een aantrekkelijk
wandeldistrict maken. Dit komt de horeca en de middenstand zeker ten goede.

Ook een aanlegplaats aan de jachthaven of aan het veer op
het einde van de Leo Bosschaertlaan voor een watertaxi zou veel kunnen
betekenen voor Hoboken. Met het inzetten van een watertaxi zouden heel wat
toeristen die de stad Antwerpen bezoeken ook naar Hoboken kunnen komen.

 

Van Hoboken het gezelligste, groenste en meest bruisende
district maken moet een haalbare kaart zijn. Vlaams Belang wil daaraan zijn
volle medewerking verlenen maar het moet realiseerbaar zijn en heel wat
initiatieven die de meerderheid wil doorvoeren zullen slechts dromen  blijven. 
Vlaams Belang is van oordeel dat men eerlijk moet blijven van tegenover
de Hobokenaar.

 

 

Guy Eggermont

Districtsraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...