Verslag van voorbereidende Commissie op districtsraad van 16.12.2013.

Maandag 9 december vond de voorbereidende commissie plaats
op de districtsraad van maandag 16 december 2013 in Hoboken.

Op de commissie
waren de verantwoordelijken van Woonhaven uitgenodigd. Zij kwamen een stand van
zaken geven over de op stapel zijnde renovatieprojecten in Hoboken.

Een vooral
in het oog springend project, met name de grondige renovatie en nieuwbouw
binnen de Stuyvenbergwijk is momenteel het project waar men alvast is gestart.
Verder kwamen de renovatiewerken van Vinkenvelden aan bod, de nieuwe site Groen
zuid, en Babyland gelegen aan de Antwerpsesteenweg op de voormalige grond van
speelgoedland De Vos.

 Na deze uiteenzetting was er mogelijkheid tot
vraagstelling. De PVDA had zoals gewoonlijk een hele resem vragen. Vragen die
doorgaans niet in functie van de uiteenzetting zijn, en vaak ook onnodige
vragen.

Ook Open VLD deed zijn duit in het zakje met vragen om te vragen, hierdoor
werd de commissie te lang en saai gerekt
. Ik volg al langer vanuit de
gemeenteraad destijds deze renovatiedossiers op en durf te zeggen dat de
communicatie naar de betrokken inwoners toe op een correcte manier verlopen.

Tot slot heb ik de vraag gesteld naar de stand van zaken over de vervanging van
een afgevaardigde in de RVB VZW Lokaal Cultuuurbeleid. Moet vaststellen dat de
vervanging door iemand uit onze fractie lang op zich laat wachten. Alle
formaliteiten zijn al maanden geleden volbracht. Tot zelfs drie gesprekken met
de bevoegde districtsschepen voor cultuur! Als fractieleider heb ik dan ook de
terechte vraag gesteld of hier geen vertagingsmanoeuvers werden toegepast
vermits het iemand uit de Vlaams Belang fractie betreft.

Heb dan ook gezegd dat
indien ten laatste volgende maand de vervanging niet in orde is ik de nodige
klacht zal neerleggen bij de bevoegde instanties. Hierop werd geantwoord door
de bevoegde districtsschepen dat ik binnen twee dagen een antwoord zou krijgen
en waarbij hij zich ook verontschuldigde omdat het louter om administratieve
fouten zou gaan.

Toeval of niet, vandaag is alles in een stroomversnelling geraakt, en
plots komt alles in orde, of hoe wij als Vlaams Belang fractie telkenmale harde
oppositie moeten voeren. Ziehier het relaas van de raadscommissie.

 

Staf Wouters, fractieleider.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...