“verslag raadscommissie”

Na de raadscommissie van maandag 2 februari volgt hier naar gewoonte het verslag. Wij hebben weeral mogen ervaren hoe dit NV-A meerderheidsbestuur omgaat met directe democratie en communicatie naar de burger toe! Tijdens het kwartiertje van de burger was er een delegatie van de bewoners rond het Drossaertplein aanwezig. Een afgevaardigde van de bewoners trad op als vragenstelster . Zij kaartte de problematiek aan rond het plein, en de communicatie hierond. Zoals gewoonlijk wa…nneer er hete hangijzers zijn was nu ook de bevoegde schepen afwezig. De districtsvoorzitter nam dan de taak op zich om de vragen te beantwoorden. Een echt antwoord kreeg de afvaardiging niet te horen. Integendeel! Steeds werd er rond de hete brij rondgegaan, en werd er op momenten op echt onaanvaardbare manier gerepliceerd door de voorzitster! Uiteindelijk wou men snel van de lastige vragen en opmerkingen af en sloten het vragenkwartiertje af zonder verdere aandacht te schenken aan de vragen en opmerkingen! Daar ik als fractieleider van de oppositie deze gang van zaken niet verder kon aanzien nam ik dan zelf het woord wat normaal gezien niet mag, want het is alleen het college dat de vragen beantwoord aan de burger……….het werd niet in dank afgenomen dat ik in de plaats van de bewoners vroeg naar een eindconclusie en eventuele oplossingen. Kreeg direct te horen dat ik het woord niet mocht nemen, waar ik natuurlijk niet op inging! Na de vertoning van het vragenkwartiertje wer dan de reguliere agenda afgewerkt met een voorstelling van de binnengemeentelijke bevoegdheden van de districten. Daarna nog een aantal B-punten zodat deze redelijk woelige commissie toch nog op een aanvaardbaar uur was afgelopen. Staf Wouters, fractieleider.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...