Verslag districtsraad van 28 april 2014

Naar maandelijkse gewoonte geef ik ook nu het relaas van de districtsraad weer. De districtsraad van maandag 28 april is in de grootste wanorde verlopen!

Ditmaal deden het college, PVDA, en ook de N-VA hun duit in het zakje. Gebrek aan kennis van de reglementen, verkeerde vragen, agressie tegen mijn persoon vanwege alweer de PVDA, en als afsluiter de onkundige manier van de fractieleider van N-VA omtrent een aanval op een schriftelijke gesteld door een van mijn fractieleden. Kortom een mandataris onwaardig! We zijn nu ongeveer anderhalf jaar verder en deze DR begint meer en meer op een klucht te lijken. Natuurlijk koren op de molen van onze fractie en in de eerste plaats voor mij als fractieleider en mijn collega Wim Wienen! Zelfs indien wij een keer geen initiatief indienen bepalen wij door onze vaak snedige tussenkomsten het verloop van de raad. Het begon al met de goedkeuring van een budgetwijziging waarbij de verantwoordelijke schepen voor financiën Koen Raets van de N-VA zijn boekje te buiten ging met plots drie punten toe te voegen die vorige week op de commissie werden besproken. Plots was er een subsidie toegevoegd voor 50 jaar migratie waardoor ik plots ons stemgedrag moest wijzigen.

Verwondering alom omdat ik tussenkwam en stelde dat wij niet akkoord konden gaan met de toegekende subsidie rond 50 jaar migratie. Mijn stelling en deze van mijn fractie was dat dit weggesmeten geld was. Ik ging zelfs een stapje verder en vroeg aan het college en de raad wat 50 jaar migratie ons nu heeft bijgebracht?! Consternatie alom, en men kon nog juist het woord racist naar mij toe onderdrukken!……Ook op het boodschappen verhaal repliceerde ik. Men wil in Hoboken iedere Hobokenaar een boodschappentas bezorgen met de beeltenis van Nello en Patrache, voor mij ook lovenswaardig, ware het niet de knullige manier waarop de verspreiding zal plaatsvinden! In eerste instantie zullen er 5000 van deze tassen verspreid worden via de plaatselijke middenstand, wat meteen van onze fractie uit de opmerking uitlokte dat dit een volkomen verkeerde handeling van verspreiden betekend. Ten eerste zal dit misbruik aanmoedigen en kunnen sommige Hobokenaren?, meer dan een tas bemachtigen zodat uiteindelijk veel Hobokenaren in de kou blijven staan! Ik eiste dan ook dat na evaluatie de tassen zouden worden bedeeld op een vast punt zoals bijvoorbeeld de districtswinkel. Er werd dan uiteindelijk toch toegegeven dat ik hierin een punt had, wat mij als slotwoord de gelegenheid gaf om fijntjes te zeggen dat het Vlaams Belang de partij is van en voor het volk! Dit viel dan weer niet in goede aarde………..Na een aantal B-punten over verkeers wijzigingen begon men dan met de punten initiatiefrecht. Hierbij was het helemaal lachen met de PVDA-fractie die op een vaak lachende manier hun initiatieven naar voor brachten, waarop een vraag werd geweigerd wegens bovenlokale materie. Ook werd er een mondelinge vraag door hen gesteld geweigerd wegens niet actueel. Eindelijk werd er dus vanuit het college gehandeld op een problematiek die ik al maanden herhaal, met name het reglement strikt toepassen op het stellen van mondelinge vragen! Een van hun interpellaties gaf helemaal blijk van hun onkunde. Het betrof hier een interpellatie over RIO-link. Wat meteen de reactie van mijn collega Wim Wienen uitlokte naar de bevoegde schepen toe dat deze interpellatie een aantal maanden geleden op de agenda werd geplaatst door hemzelf. Raar maar waar, maar de schepen gaf mijn collega volmondig gelijk! Gelach alom door onze fractie en de bevoegde schepen naar de PVDA toe!………En zo ging het heel de avond maar verder! Voorwaar niet fraai voor de Hobokenaar!

 Het einde van de raad eindigde dan nog op een tumultuele manier tussen de fractieleider van de N-VA en mij, waarbij ik hem erop wees dat hij na anderhalf jaar nieuwe legislatuur eindelijk de geldende reglementen moest kennen voor wat betreft schriftelijke vragen! Tot daar het verhaal van deze districtsraad die zeker niet voor herhaling vatbaar is!

Staf Wouters,

Fractieleider

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...