Verslag districtsraad van 24 maart 2014

Zoals maandelijks geef ik het verslag weer van de DR. Op maandag 24 maart 2014 was het een kalme DR die snel voorbij was. Zoals gewoonlijk weer geen tussenkomst van de andere fracties.

Onze fractie diende zoals verwacht weer een interpellatie in. Ditmaal over een van de pijnpunten in Hoboken, met name De Lage weg.
Als fractieleider vroeg ik om een stand van zaken na verschillende klachten en petities van de bewoners.

De Lage weg is al jaren een pijnpunt. Sluipverkeer, slecht wegdek, overdreven snelheid, en huizen die bij wijze van spreken donderen door zwaar vrachtverkeer dat er niet thuishoort en niet zelden weigert om het alternatief met name De Schroeilaan, te gebruiken richting industriezone Polderstad. Nochtans is dit een volwaardig alternatief gezien de nieuwe Heerenpolderbrug die rechtstreeks naar de industriezone leidt!

Op al deze vragen kwam wonderwel een positieve reactie van het districtscollege die meegingen in ons verhaal! Een groot minpunt op deze toestand is de heraanleg van De Lage weg wegens budgettaire redenen.
Pluspunt was dan weer dat men een aantal van onze standpunten gaat bekijken en aanpassen met oplossingen die relatief weinig zullen kosten maar wel hun efficiëntie zullen doen blijken.

Ook werd er beloofd dat er een mobiliteitsdebat komt met de verantwoordelijke schepen van mobiliteit van de stad Antwerpen. Op de vraag of er geen mogelijk bestaat om de verkeerslichten aan het einde van de Heerenpolderbrug beter de laten fungeren kwam er een positief antwoord.
Niets dan positieve antwoorden.
Afwachten dus !  !  ! 

Indien er echter ondanks alle beloften niet op relatief korte tijd oplossingen uit de bus komen zal onze fractie dit pijnpunt terug hoog op de agenda brengen tot er een degelijke oplossing komt ! 

Staf Wouters,
Fractieleider.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...