Verslag districtsraad van 20 januari 2014

Gisteren 20 januari was het de eerste districtsraad van 2014.

Meteen ook een jaar nieuw bestuur in Hoboken. Tijd dus om een evaluatie te maken over de kracht van verandering in Hoboken.  

 Dat het niet goed is zal deze meerderheid geweten hebben nadat ik het woord nam. Op enkele punten en komma’s na werd er brandhout gemaakt van de nieuwe ploeg !

Mijn betoog werd niet in dank aanvaardt. Wat betreft de gebeurtenissen tijdens de jaarwisseling waarbij de kerststal aan de kioskpla
ats in brand werd gestoken had ik een interpellatie op de agenda geplaatst.

Hierbij werden dan ook alle registers opengetrokken hetgeen dan weer niet in de smaak viel van de aanwezige raadsleden van allochtone afkomst en de PVDA.

Men vond het schandalig dat ik het woord moskee in de mond nam.
Tot slot vroeg ik bij wijze van ludieke actie volgende jaar terug levende hoevedieren te tonen aan de Kerststal,  ” met name biggetjes  ” wat al helemaal niet in de smaak viel !
Tot daar het relaas van een bewogen avondje districtsraad.

Het Vlaams Belang bij name van haar mandatarissen in de districtsraad zal zich steeds blijven inzetten om onze symbolen en tradities te blijven verdedigen, ongeschonden te behouden en te vrijwaren van vernieling door vandalen !

Staf Wouters,
Fractieleider districtsraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...