Verslag districtsraad van 17 februari 2014

Gisteravond maandag 17 februari was het weer DR in Hoboken. Naar maandelijkse gewoonte pen ik dan een kort relaas van de avond neer.

Onze fractie heeft alvast een ding onthouden en weeral moeten vaststellen. Dit meerderheidscollege snapt na een jaar en een maand nog steeds het verschil niet tussen schriftelijke vragen, mondelinge vragen, en interpallaties! Ik heb hier een korte en hevige discussie over gehad met de voorzitter van de DR.
PVDA bezondigt zich hier maandelijks aan.
Steeds weten zij de raad te vervelen met interpellaties die normaal schriftelijke vragen zouden moeten zijn. Indien dit zo blijft duren heb ik ermee gedreigd dat mijn fractie een aantal maanden telkenmale schriftelijke vragen zal indienen als interpellaties.
Zo zal ik de raad rekken indien nodig tot 1uur s ‘nachts!

Ook is gisteren aan het licht gekomen dat dit college en niet in het minst districtsvoorzitter Toen van de N-VA de Hobokenaar een rad voor de ogen blijft draaien i.v.m. de Krijgsbaan.
Deze rijksweg zal niet in handen komen van Antwerpen, omdat Antwerpen geen vragende partij is! Dit is nu overduidelijk dankzij de vragen die ons fractielid Wim Wienen stelde aan minister Crevits in het Vlaams Parlement.
Hij confronteerde dit college tijdens een interpellatie meermaals met het probleem.
Ondanks alle argumentatie bleef Toen volharden in de leugen!

Wim Wienen heeft dan ook in zijn repliek aangekondigd dat hij deze zaak blijft opvolgen en dit college zal blijven bestoken met hun eigen leugens. Wordt ongetwijfeld vervolgd!
Toevallig of niet, de bevoegde districtsschepen Tom De Boeck verantwoordelijk voor openbare werken en de man die moest antwoorden was juist deze avond verontschuldigd  !

Over de andere fracties kan ik kort zijn.
De N-VA fractie zat er weer bij en keek ernaar. Zij zitten er alleen maar om ja te knikken bij stemmingen!
Op een jaar tijd zijn er zelfs bij dit het presteren om nog geen woord te zeggen, laat staan een initiatief in te dienen! Mogen ze niet of zijn ze onkundig? 
                                      
                                      VOOR MIJ BEIDEN !  !  ! 

Tot hier het relaas van de raad met weeral een mondige fractie van het Vlaams Belang Hoboken. 

Staf Wouters,
Fractieleider districtsraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...