“verslag Districtraad Maandag 9 Februari”

Verslag districtsraad van maandag 9 februari. Er stonden vijf interpellaties en een mondelinge vraag op de agenda. Eerst werden de mededelingen gedaan, dan de A en B punten, en dan volgde het punt initiatiefrecht. Van de vijf interpellaties waren er 3 op het disconto van de Vlaams Belang-fractie. Deze drie werden ingediend door men fractiegenote Linda Haemels. De andere twee door de discipelen van de hamer en sikkel. Een ervan werd verplaats naar de volgende raadszitting. De mondelinge vraag kwam van de Open VLD fractie. Voor de rest viel er niet veel nieuws te vernemen Maar…..het vuurwerk komt wel volgende maand! Staf Wouters, fractieleider.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...