Verkeersonveiligheid Kruispunt R11 – Boomsesteenweg:

Interpellatie: districtsraad 27/06/2011

Wanneer we spreken over een zwart punt in het district
Wilrijk komt het kruispunt R11 – Boomsesteenweg met stip bovenaan te staan.
Zowel het aantal ongevallen als het aantal slachtoffers op dit kruispunt neemt
toe.

 

Toegegeven, dit kruispunt is een bevoegdheid van het Vlaams
Gewest. Als district heeft men niet de bevoegdheid om infrastructurele
maatregelen te nemen.  Bovendien ligt het
kruispunt  niet op het grondgebied
van  Hoboken.  Toch zijn we de mening toegedaan dat we
vanuit het district onze bezorgdheid moeten laten horen omtrent de
verkeersonveilige situatie.

 

Heel wat Hobokenaars, maar ook de vele weggebruikers die via
de Sint-Bernardsteenweg richting R11 rijden maken gebruik van dit kruispunt. De
weggebruikers, welke op het kruispunt links wensen af te slaan (richting
Antwerpen of Ring),  ondervinden zeer
grote hinder. Dit heeft te maken met het feit dat op hetzelfde ogenblik ook het
verkeer vanuit Wilrijk, dat links wenst af te slaan richting Brussel mekaar
sterk hindert. Bovendien hebben de weggebruikers welke het kruispunt oversteken
onvoldoende zicht op het verkeer dat wenst af te slaan en omgekeerd,
weggebruikers welke afslaan hebben onvoldoende zicht op het doorgaand verkeer.
Dit leidt soms tot ernstige ongevallen

Verkeersdeskundigen dienen voor dit probleem dringend een
oplossing te zoeken (anders instellen van de verkeerslichten?)

 

Vragen:

 

         
Is het district Hoboken ervan overtuigd dat
er aan het genoemde kruispunt maatregelen dienen genomen te worden teneinde het
aantal ongevallen en slachtoffers te verminderen;

         
Heeft het district omtrent de gestelde
problematiek reeds overleg gepleegd met het district Wilrijk;

         
Gaat het district Hoboken, samen met het
district Wilrijk, bij het Vlaams Gewest aandringen om dit zwart punt zo vlug
mogelijk onder handen  te nemen.

Guy Eggermont
Districtsraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...