“Uitnodiging inspraakmoment Concept aanleg kerkplein-Kioskplaats september 2015 “

Beste bewoner 

Er is een concept opgemaakt voor de heraanleg van het kerkplein en de Kioskplaats in Hoboken. 
U bent van harte welkom op woensdag 16 september 2015 vanaf 17 uur, om dit te bekijken en ons 
uw opmerkingen te geven. 

Eerste fase Masterplan Hoboken centrum 

De heraanleg die we u zullen voorleggen, is de eerste fase van het Masterplan Hoboken centrum. 
Er wordt een eerste plein gerealiseerd in het gebied vóór de kerk, van de Kapelstraat tot en met het 
kruispunt met de Antwerpsesteenweg en de d’Urselstraat. 
De toegang tot Hoboken centrum wordt aantrekkelijker gemaakt voor bewoners, bezoekers en handelaars. 

Op woensdag 16 september tussen 17u en 19u bent u welkom aan onze infostand vóór de kerk op de 
Kioskplaats in Hoboken. U komt langs wanneer het u past. 

Meer info krijgt u bij het stedelijk wijkoverleg, 03 338 30 15 of via 

wijkoverleg.hoboken@stad.antwerpen.be 

Namens het districtscollege 

 

Hannes Van den Bergh Tom De Boeck 
waarnemend districtssecretaris districtsschepen 

Gedrukt op milieuvriendelijk papier 

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen 
college@stad.antwerpen.be 

Staf Wouters  Fractieleider Districtraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...