“Uitnodiging Infomoment heraanleg Meerlenhoflaan mei 2016”

Beste bewoner
In november 2014 werd het conceptplan tijdens een bewonersoverleg voorgesteld. Met de reacties van de
bewoners werd in de mate van het (technisch) mogelijke rekening gehouden. Het districtsbestuur nodigt u
dan ook uit op een infomoment over het definitief ontwerp. De straat zal ten vroegste eind 2016 worden
vernieuwd.
Definitief ontwerp
De voetpaden en de rijweg van de Meerlenhoflaan zijn in slechte staat. Ook de riolering is aan vervanging
toe. Daarom zal de straat en de riolering worden vernieuwd. Er komen brede voetpaden, parkeerstroken en
bomen tussen de parkeerstroken die geen wortelopdruk veroorzaken. Aan de drie kruispunten en de
toegang van het park worden snelheidsremmers voorzien. De bushaltes worden toegankelijker gemaakt.
Geef uw mening
Tijdens het infomoment geven we u graag meer uitleg over het ontwerp. U kan de plannen komen
bekijken en vragen stellen aan de ontwerper en de bevoegde districtsschepen.
– Wanneer : woensdag 11 mei 2016 doorlopend tussen 17.30 en 19.00 uur.
Kom dus langs wanneer het u past.
– Waar : infotent aan de toegang van park Meerlenhof in de Meerlenhoflaan.
Kan u niet op het infomoment aanwezig zijn? Geen probleem. Nadien kan u alle info terugvinden op
www.hoboken.be onder ‘publiek domein.
Meer info
Voor meer info over de werken in de Meerlenhoflaan kunt u contact opnemen met het stedelijk
wijkoverleg Hoboken, wijkoverleg.hoboken@stad.antwerpen.be, tel. 03 338 30 28
Namens het districtscollege
Veronique Van Langenhove Tom De Boeck
districtssecretaris districtsschepen

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...