“Uitnodiging Concept aanleg kerkplein – Kioskplaats, inspraak winkeliers September 2015 “

September 2015 

Beste handelaar 

Er is een concept opgemaakt voor de heraanleg van het kerkplein en de Kioskplaats in Hoboken. 
U bent van harte welkom op dinsdag 15 september 2015 om 19.30 uur, om dit te bestuderen en ons 
uw opmerkingen te geven. 

Eerste fase Masterplan Hoboken centrum 

De heraanleg die we u zullen voorleggen, is de eerste fase van het Masterplan Hoboken centrum. 
Er wordt een eerste plein gerealiseerd in het gebied vóór de kerk, van de Kapelstraat tot en met het 
kruispunt met de Antwerpsesteenweg en de d’Urselstraat. 
De toegang tot Hoboken centrum wordt aantrekkelijker gemaakt voor bewoners, bezoekers én handelaars. 

Inspraakvergadering voor handelaars 

De lokale handel en dienstensector heeft een belangrijke rol in het centrum van Hoboken. Daarom lichten 
we u graag het voorstel toe en bespreken we uw suggesties en opmerkingen. 

Op dinsdag 15 september om 19.30 uur bent u van harte welkom in de raadszaal van het districtshuis 
van Hoboken, Marneflaan 3. 

Graag even uw aanwezigheid bevestigen bij het stedelijk wijkoverleg, 03 338 30 15 of via 

wijkoverleg.hoboken@stad.antwerpen.be 

Namens het districtscollege 

 

Gedrukt op milieuvriendelijk papier 

Hannes Van den Bergh Tom De Boeck 
waarnemend districtssecretaris districtsschepen 

 

Marneflaan 3, 2660 Hoboken 
wijkoverleg.hoboken@stad.antwerpen.be 

Staf Wouters  Fractieleider Districtraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...