Meer aandacht voor bepaalde doelgroepen in onze samenleving!

Al vele jaren pleit het Vlaams Belang, bij monde van Guy Eggermont, voor meer aandacht  voor bepaalde doelgroepen in onze samenleving.  Meer bepaald voor...