Staf Wouters

Voorzitter Districtraad

Interpellatie van raadslid Staf Wouters voor de raad van maandag 15 december 2014. Bedeling boodschappentassen district.

Vanuit het district werd het initiatief genomen om via de plaatselijke middenstand boodschappentassen met het logo van Nello en Patrache te verdelen.
De bedoeling was dat iedere Hobokenaar zo een tas in zijn of haar bezit zou krijgen.
Voorwaar een lovenswaardig initiatief vanuit het district Hoboken, maar ook een initiatief waar ik veel vragen en bedenkingen bij heb.
Daarom volgende vragen:
- Kan de verantwoordelijke schepen mij zeggen wat de stand van zaken momenteel is met betrekking tot de bedeling van deze boodschappentassen?
- Werd de hele middenstand hierbij betrokken?
- Op welke wijze werden deze boodschappentassen bezorgd aan de plaatselijke middenstand?
- Kan de schepen mij ook vertellen hoeveel van deze tassen en per handelszaak werden bedeeld?
- Werden deze tassen besteld aan de plaatselijke winkels en horecazaken?
- Werden er ook tassen bedeeld aan onze allochtone handelaars?

Staf Wouters

Staf Wouters
Fractievoorzitter districtsraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...