Staf Wouters 11e plaats kamer provincie Antwerpen.

– Vlaamse staatswording is enig alternatief!

– Vlaanderen onafhankelijk/soevereine staat in Europa!

– Tegen de EU!

-Stopzetting evolutie naar totalitaire EU superstaat!

– Stop islamisering-asielmisbruik!

– Afschaffing dubbele nationaliteit!

 Ik ijver voor een volledig onafhankelijk Vlaanderen,een effectief uitwijzingsbeleid !

Strenge en harde aanpak voor drugs en criminaliteit.

Behoud van ons huidig pensioenstelsel en dus geen afbouw ervan ! 

Een degelijk dierenwelzijnsbeleid en bovenal oplossingen voor de armoede aanpak onder onze eigen Vlaamse bevolking !

VOOR MEER GA IK NIET………….MAAR ZEKER NIET VOOR  MINDER   !   !   !

Staf Wouters,
Fractieleider / Afdelingsvoorzitter.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...