“Stad wil kinderopvanginitiatieven duurzaam verankeren in de wijk via locatieadvies en infrastructuurtoelage”

In een stad als Antwerpen, die kampt met een tekort aan kinderopvang, is het erg belangrijk dat nieuwe opvanginitiatieven zich op de juiste locatie vestigen. Wijken met een hoge nood aan kinderopvang zijn daarvoor het meest geschikt – ook vanuit een ondernemersoogpunt. Omdat het niet altijd even duidelijk is waar de nood het hoogst is, begeleidt de stad kinderopvanginitiatieven naar de juiste locaties via locatieadvies. Initiatieven die zich in een dergelijke wijk vestigen, kunnen van de stad bovendien een infrastructuurtoelage krijgen.

 

Via allerlei initiatieven levert de stad Antwerpen inspanningen om het tekort aan kinderopvang ten opzichte van de Barcelonanorm weg te werken. Deze stelt dat er per 100 kinderen van 0-3 jaar 33 opvangplaatsen moeten zijn. De stad ondersteunt kinderopvanginitiatieven bv. via de kinderopvangtoelage, de infrastructuurtoelage, pre-subsidie en andere premies.

 

Zowel voor opvanginitiatieven die werken met een vaste dagprijs als opvanginitiatieven die werken met inkomensgerelateerde prijzen is het belangrijk om op de juiste locatie een kinderopvang in te planten – zowel om het tekort op te vangen als vanuit het standpunt van de ondernemer.

 

“Het is belangrijk dat kinderopvanginitiatieven rendabel zijn voor de ondernemer en betaalbaar voor de ouders”, stelt schepen voor kinderopvang Nabilla Ait Daoud, “Enkel op die manier zullen deze opvanginitiatieven duurzaam verankeren in de wijk, wat zowel de ondernemers als de ouders ten goede komt.”

 

Concreet wil dit zeggen dat wijken met een hoge nood aan kinderopvang het meest geschikt zijn om kinderopvang te starten. Die noden zijn uiteraard niet steeds even zichtbaar.

Daarom geeft de stad Antwerpen kinderopvanginitiatieven een duwtje in de rug door hen te begeleiden naar de juiste locaties om kinderopvanginitiatieven op te starten.

 

De stad Antwerpen heeft een top vier van clusters opgesteld waar het aantrekkelijk is om kinderopvang te starten.

Cluster

Tekort op 1/1/2016

Cluster 18
wijken Middelheim, Tentoonstellingswijk,, Nieuw – Kwartier Oost, Nieuw – Kwartier West, Oosterveld – Elsdonk

120 plaatsen

Cluster 9

Wijken Groenenhoek, Borgerhout – extra Muros, Deurne Vlieghaven

98 plaatsen

Cluster 17

Wijken Schoonbroek – Rozemaai, Donk, Ekeren Centrum, Leugenberg, Mariaburg

94 plaatsen

Cluster 21

Wijken Hoboken-Noord, Valaar

66 plaatsen

                              

 

Locatieadvies

Kind en Gezin verwacht dat wie wil starten met kinderopvang aan het lokale bestuur een locatieadvies vraagt. De stad Antwerpen gebruikt haar clustersysteem voor het geven van de locatieadviezen. Zo wordt rekening gehouden met volgende aspecten: de tekorten aan kinderopvang, de tewerkstelling, de gemiddelde inkomens en de aanwezigheid van andere (bestaande of toekomstige) projecten in de buurt van de toekomstige locatie. Ook wordt er rekening gehouden met de lucht- en geluidskwaliteit in de onmiddellijke omgeving.

 

Voor het merendeel van de clusters wordt er een positief locatieadvies gegeven maar niet voor allemaal. Wanneer de gemiddelde inkomens zeer laag liggen en iemand in die buurt een kinderopvang wil starten met een vaste prijs, dan zal de stad Antwerpen het project negatief adviseren. Het zou dan immers zeer moeilijk worden om voldoende klanten aan te trekken om zo en een rendabele zaak op te starten. Ook wanneer er bv. veel vrije plaatsen bij kinderopvang in de buurt zijn, kan de stad Antwerpen aanraden om een andere locatie te zoeken.

 

Infrastructuurtoelage

De stad Antwerpen kent verschillende toelages toe om de kinderopvangsector financieel te ondersteunen (opstarttoelage, kinderopvangtoelage, …). Eén van deze toelages is de infrastructuurtoelage. Deze toelage kan enkel gebruikt worden door vzw’s die minstens 18 plaatsen creëren in een cluster waar het tekort meer dan 50 plaatsen bedraagt. Deze toelage kan tweemaal per jaar aangevraagd worden. De eerstvolgende deadline verstrijkt op 30 april 2016.

 

Meer informatie

Wie meer wil weten over de infrastructuurtoelage of over de andere toelages, kan terecht op www.ondernemeninantwerpen.be.  

 

Wie een toelage of een locatieadvies aanvragen wil aanvragen, kan een account aanmaken op http://kinderopvang.csjdatabank.be/persoon.

 

Wie vragen heeft, kan terecht bij  een medewerker van de dienst regie kinderopvang, via het mailadres regie.kinderopvang@stad.antwerpen.be of het telefoonnummer 03 338 65 87.

———————————————-einde persbericht————————————————-
Meer info over dit persbericht:
Kathleen Kuypers, tel. 0477 92 52 49, kathleen.kuypers@stad.antwerpen.be

Verantwoordelijke schepen: Nabilla Ait Daoud, schepen voor kinderopvang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...