Schriftelijke vraag van Wim Wienen, Vlaams Volksvertegenwoordiger aan Mevrouw Hilde Crevits, Vlaams Minister bevoegd voor mobiliteit, betreffende het ontbreken van bus-en tramhokjes op de Sint-Bernardsesteenweg in Hoboken


De heraanleg van de Sint-Bernardsesteenweg in Hoboken heeft lang aangesleept en had veel voeten in de aarde. Intussen is de heraanleg al enkele jaren voltooid, maar de situatie is nog steeds verre van ideaal.Een van die weinig ideale aspecten is het ontbreken van wachthokjes voor het openbaar vervoer. Als gemeenteraadslid in Antwerpen stelde ik reeds meerdere vragen over dit onderwerp en kreeg ik van de bevoegde schepen ook diverse antwoorden. De ene keer lag de stad in conflict met diegene die de wachthuisjes diende te plaatsen, dan was het weer De Lijn die voor problemen zorgde. 


Kortom, het lijkt me dat de figuurlijke ‘hete aardappel’ kwistig naar elkaar wordt doorgespeeld. Het resultaat blijft echter hetzelfde. De buurtbewoners blijven met onafgewerkte perrons, zonder wachthuisjes en zelfs met putten waar de wachthuisjes dienden te komen, zitten. Op sommige plaatsen heeft de houten balustrade, die in afwachting van een definitieve afsluiting werd geplaatst, het ook reeds begeven. Kortom, er stelt zich een veiligheidsprobleem voor de gebruikers van het openbaar vervoer, te meer de bewuste steenweg niet echt een verkeersarme straat is.Vandaar mijn vragen aan de minister: 


Wat is de reden dat er na al die jaren nog steeds weinig tot geen bus- en tramhokjes, wachthokjes, langsheen het tracé van het openbaar vervoer op de Sint-Bernardsesteenweg werden geplaatst?Wie draagt hierin de verantwoordelijkheid? Het stadsbestuur of de VVM De Lijn of een derde? 


Welke maatregelen heeft de minister als verantwoordelijke voor de VVM De Lijn intussen genomen om dit euvel te verhelpen?Bestaat er een concrete timing inzake het plaatsen van wachthokjes langsheen het tracé van het openbaar vervoer op de Sint-Bernardsesteenweg in Hoboken?

Wim Wienen
Vlaams volksvertegenwoordiger

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...