Schriftelijke Vraag van Wim Wienen, gemeenteraadslid, aan de Heer Patrick Janssens, burgemeester betreffende Parkeerproblematiek in de Caronstraat in Hoboken


Bewoners van de Caronstraat in Hoboken melden me dat hun straat de jongste tijd geteisterd wordt door foutparkeerders. De Caronstraat is een zeer smalle straat en de foutparkeerders parkeren hun voertuig botweg op de stoep. Dit is m.i. ergerlijk asociaal gedrag. Voetgangers, maar ook mindervaliden, moeders met een kinderwagen,… worden dermate gehinderd dat ze vaak de rijweg op moeten om hun weg verder te zetten. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden. 


Er wordt me bovendien meegedeeld dat deze problemen, ondermeer via de ‘blauwe lijn’, al meermaals aan de politie werd gemeld, maar dat er vanuit de politiediensten niet wordt ingegrepen. Het probleem blijft aldus bestaan. 


Vandaar mijn vragen aan de burgemeester: 


       Klopt het dat er in de Caronstraat effectief heel wat problemen zijn met foutparkeerders die hun wagen op de stoep parkeren?


       Klopt het dat de politie op de hoogte is, maar terzake geen actie onderneemt?


       Welke maatregelen zullen er genomen worden om dit asociaal gedrag tegen te gaan?

Wim Wienen
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...