Schriftelijke vraag van Wim Wienen aan de heer Geert Bourgeois, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand betreffende Congoboot Charlesville

Naar verluidt is het
voor de stad Antwerpen (financieel) onmogelijk om de laatste nog bestaande
Congoboot Charlesville naar Antwerpen te krijgen. Volgens de beleidsvoerders in
Antwerpen past het schip ook niet in het project rond de Red Star Line.
Nochtans is er een actiegroep die zich reeds twintig jaar inspant om dit schip naar
Antwerpen te halen.

 

De Charlesville is
immers ook een belangrijk deel van ons industrieel erfgoed. Het schip, meer dan
150 meter
lang, werd in Vlaanderen op de inmiddels ook terziele gegane scheepswerf in
Hoboken gebouwd. De Charelsville was tientallen jaren een belangrijk schip in
de verbinding tussen Matadi en Antwerpen. Op die manier speelde het schip
uiteraard ook een rol in de welvaart in ons land. Intussen is het schip
gedegradeerd tot jeugdherberg in de Duitse havenstad Rostock.

 

Het schip zou
nochtans in Vlaanderen een pronkstuk kunnen zijn van ons rijk industrieel
erfgoed. Voor mij persoonlijk hoeft het schip niet in Antwerpen-centrum te
liggen. Het zou evenzeer een plaats kunnen hebben als het aangemeerd ligt in
Hoboken, waar het het levenslicht zag. Op die manier zou men evenzeer in het
project kunnen verwerken dat Hoboken de gastgemeente was van een voor ons land
zeer belangrijke scheepswerf. Natuurlijk kost een dergelijk project veel geld,
maar het is m.i. wel nuttig en wenselijk dat op zijn minst onderzocht wordt of
het een en het ander haalbaar is.

 

 

Vandaar mijn vragen
aan de minister:

 

         
Is
de minister op de hoogte van de wens van enkele actievoerders om het voornoemde
schip als erfgoed opnieuw naar Vlaanderen te krijgen?

         
Heeft
de minister contact gehad met de actievoerders en wat was daarvan het
resultaat? Indien neen, is de minister bereid contact op te nemen met de
actiegroep?

         
Zijn
er op dit moment mogelijkheden om met de Vlaamse overheid een project op te
starten om dit belangrijk stuk erfgoed weer naar Vlaanderen te krijgen? Zo ja,
welke? Zo neen, is de minister bereid te onderzoeken of er mogelijkheden kunnen
gecreëerd worden om dit te doen en wat zou dan de timing zijn voor het afronden
van een dergelijk onderzoen?

Wim Wienen
Vlaams volksvertegenwoordiger

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...