Schriftelijke vraag van Wim Wienen aan Burgemeester Patrick Janssens betreffende de kostprijs van het bezoek van Koning Albert aan Umicore in Hoboken

Op 11 maart jongstleden was koning Albert te gast bij het recyclagebedrijf Umicore te Hoboken.


 


      Welke kosten werden er naar aanleiding van dit specifieke bezoek gemaakt inzake beveiliging?


      Over welke bedragen gaat het?


      Hoeveel veiligheidspersoneel werd er voor dit bezoek ingezet?


      Werden er door de Stad nog andere kosten gemaakt in het kader van dit bezoek?


      Zo ja, welke en hoeveel bedroegen die?


      Was er bij het bezoek een vertegenwoordiger van het College aanwezig? Zo ja, wie en welke taal werd er door de vertegenwoordiger van het college met de koning gesproken?


      Is het voor het stadsbestuur theoretisch mogelijk om een bezoek van een lid van de koninklijke familie te weigeren?


 


 


 


 

Wim Wienen
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...