Schriftelijke vraag van raadslid Wouters aan schepen Heylen betreffende cultureel centrum te Hoboken


Zoals u ongetwijfeld weet, ben ik samen met mijn fractie reeds lang vragende partij naar de komst van een volwaardig cultureel centrum in Hoboken.Reeds in 2007 bij het begin van deze nieuwe legislatuur mochten wij vernemen dat de intenties en plannen er waren om over te gaan tot de bouw van een volwaardig cultureel centrum te Hoboken. Op 14 september 2007 werd in het college goedgekeurd opdracht te geven aan Poponcini en Lootens om de opmaak van dossiers voor Hoboken en Zandvliet op te starten. Op 7 maart 2008 werd in het college de goedkeuring gegeven over het voorontwerp en opdracht tot opmaak van een bouwvergunning- en aanbestedingsdossier. Tijdens de gemeenteraad van 20 oktober 2008 werd het bestek Po/08/6024 en procedure (openbare aanbesteding) ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.


Tot hier dan een opsomming van een aantal data die ons duidelijk maken dat er wel degelijk werk wordt gemaakt om over te gaan tot de inrichting en bouw van een volwaardig cultureel centrum te Hoboken. 


 


Na al de positieve signalen die wij dus konden opvangen vanuit het college en de gemeenteraad mochten wij spijtig genoeg ook negatieve signalen verwachten vanuit de buurt.Een kleine groep buurtbewoners dienden een bezwaarschrift in tegen de Milieuvergunning en de Stedenbouwkundige vergunningen die nodig zijn voor de bouw van het nieuw cultureel centrum.De vrees bestaat dat door deze bezwaarschriften heel het project een aanzienlijke vertraging zal oplopen en bijgevolg het kostenplaatje veel hoger zou oplopen dan oorspronkelijk voorzien!Daarom volgende vragen:


– Wat is de huidige stand van zaken binnen dit dossier?– Hoeveel bezwaarschriften zijn er toegekomen tegen de Milieuvergunning-en Stedenbouwkundige vergunningen, aangevraagd door de opdrachtgevers voor de bouw van het cultureel centum?– Hoe groot zou de invloed van de bezwaarschriften kunnen zijn op de verdere afwerking van dit dossier?– Hoe groot zou het kostenplaatje kunnen zijn bij eventueel uitstel of vertraging van de geplande werkzaamheden?– Kan de schepen mij zeggen wanneer de werken in het beste geval zouden starten?Staf Woutersgemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...