Schriftelijke vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Verbist i.v.m. overlast sociale woningblok Alfons De Cockstraat


Zopas mocht ik via de pers vernemen dat jongeren al maanden voor overlast zorgen op de binnenplaats van de sociale woningblok aan de Alfons De Cockstraat gelegen te Antwerpen-Kiel. Deze overlast dateert niet van voor enkele maanden of recent. Iedereen weet dat deze buurt zeer gevoelig is voor overlastjongeren.Eveneens bekend is dat het steeds weer hetzelfde soort jongeren zijn die hier voor overlast zorgen.Overlast is in feite nog een zachte benadering van de feiten en men zou het op bepaalde momenten gerust het  predikaat criminaliteit kunnen opplakken!De politie is op de hoogte,maar kan onmogelijk met het aantal beschikbare manschappen de toestand onder controle houden.Het verwondert mij dan ook geenszins dat deze jongeren de binnenpleintjes van de aldaar gelegen sociale woningbouw complexen inpalmen en onveilig maken.Als oplossing werd er vanuit de sociale huisvestingmaatschappij Woonhaven tegemoet gekomen aan de wens van de bewoners,om het pleintje te laten afsluiten met hekken,zodat alleen nog de bewoners van het woningblok het pleintje kunnen betreden.Betreurenswaardig is het te moeten vaststellen dat Woonhaven niet sneller ingreep om tegemoet te komen aan de klachten van de bewoners. Het zegt veel over de mentaliteit van de directie tegenover klachten van overlast!Nu,hekken kunnen een eventuele oplossing bieden,maar ik heb hier zo mijn twijfels over.Ik maak hierbij de bedenking op het gebied van veiligheid naar de bewoners toe. Want laat ons wel wezen,met de achterliggende gedachte in het hoofd,dat het pleintje steeds toegankelijk moet blijven voor bepaalde diensten zoals brandweer,ambulanciers,enz..Zou het daarom niet beter zijn dat er in plaats van hekken, een afsluitbare poort zou geplaatst worden naar analogie met de doorgang van het sociale woning complex "Den Draaiboom",gelegen aan de Antwerpse steenweg te Hoboken.Deze maatregel is er jaren geleden ook gekomen naar aanleiding van jongeren overlast. Het was trouwens nog een idee van mezelf toen ik nog districtsraadslid was in Hoboken. 


 


Daarom volgende vragen:


 – Kunnen de bevoegde diensten onderzoeken of er in de plaats van vaste hekken een afsluitbare poort kan geïnstalleerd,die het binnenpleintje van de sociale woningblok aan de Alfons De Cockstraat afsluit?– Werd er reeds gecommuniceerd met de bevoegde diensten, zoals b.v. de brandweer, over de toegankelijkheid van het pleintje voor de verschillende veiligheidsdiensten?– Werd er reeds gecommuniceerd in het licht van een oplossing via een hekken of poort,met de politie omtrent een blijvend verhoogd politietoezicht binnen deze toch wel gevoelige wijk?– Kan de sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven gewezen worden op hun plicht om de binnenpleintjes van hun woningblokken beter te onderhouden?(onkruid verwijderen,enz..)– Kan er niet geadviseerd worden om een tijdelijke nultolerantie te laten gelden,ten overstaan van jongeren overlast binnen deze wijk?


Staf Wouters


gemeenteraadslid 


Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...