Schriftelijke vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Verbist i.v.m. Masterplan wijk Stuyvenberg Hoboken


Een aantal maanden geleden mochten we vernemen dat de stad Antwerpen en Woonhaven Antwerpen een masterplan hebben opgemaakt voor de Hobokense wijk Stuyvenberg.Zoals al langer bekend en reeds verschillende malen door mij aangekaard op de gemeenteraad beantwoorden de wooneenheden in deze sociale woonwijk niet langer aan de noden van de huidige wooninfrastructuren.Veel van de huizen voldoen niet meer aan de comforteisen en bouwtechnische normen van vandaag.Naar ik vernam zou de heropbouw van de wijk in verschillende fases gebeuren.Hopelijk begint men op een redelijke en aanvaardbare tijdspanne aan de heropbouw, zodat de wijk met zijn leegstand niet op een spookdorp begint te lijken waar criminaliteit en vandalisme hoogtij kunnen vieren.Het is immers bekend dat deze woonwijk zeer gevoelig is aan allerlei vormen van overlast. 


Daarom dringen volgende vragen zich op :– Kan de schepen mij zeggen wat de planning is i.v.m. de start van de werkzaamheden?– Kan de schepen mij zeggen wat de vooropgestelde termijn is waarin de werkzaamheden zouden moeten afgerond zijn (meerjarenplanning)?– Is er voor de bewoners een aanvaardbaar alternatief voorzien aangaande verhuis?– Werd er al een bijeenkomst georganiseerd naar de wijk om het masterplan grondig toe te lichten?– Indien ja,wat was het resultaat hiervan?– Krijgen de oorspronkelijke bewoners na het voltooien van de werkzaamheden voorrang om terug in de wijk te komen wonen?– Gaat men ondertussen op regelmatige wijze politie controle laten uitvoeren zodat er in de leegstaande huizen een strikt minimum aan vandalisme en criminaliteit kan plaatsvinden?– Wordt er in de wijk voldoende begeleiding en opvang voorzien voor een aantal gezinnen met een sociale achterstand?– Wat is de kostenraming voor dit toch wel prestigeproject? Staf Woutersgemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...