Schriftelijke vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Verbist i.v.m. de afbraak en heropbouw sociale woningen in de tuinwijk te Hoboken

De tuinwijk Stuivenberg gelegen te Hoboken krijgt na lang
wachten een nieuw kleedje. In 2012 start Woonhaven met de afbraak van de
sociale woningen die zich in verre staat van verval bevinden.
Er is veel
leegstand en verloedering in de wijk en juist daarom is het positief te mogen
vaststellen dat de reeds lange tijd geplande werken eindelijk een aanvang
zullen nemen.
Naar verluidt zouden er 148 nieuwe wooneenheden komen. Een
gegeven waar ook de bewoners positief tegenover staan.

Toch stellen de bewoners zich een aantal kritische vragen.
De bekommernissen van de bewoners betreffen voornamelijk de nieuwe huurprijs
van deze woningen.

Daarom volgende
vragen:

– Kan de schepen mij zeggen of dat men een eenmalige vergoeding krijgt
om te verhuizen of dat er ook een verhuisvergoeding is voorzien bij een
eventuele terugkeer?

– Kan de schepen mij zeggen dat er strikt op toe wordt gekeken dat de
duurtijd van de geplande werken wordt nageleefd?

– Klopt het dat volgens schema de afbraakwerken starten begin 2012 en
het hele project uiteindelijk afgerond zou moeten zijn in 2018?

– De bewoners die moeten verhuizen voor de werken moeten tijdelijk
elders onderdak vinden. Wordt hier door Woonhaven een regeling voor getroffen?

– Kan de schepen mij zeggen hoeveel de nieuwe huurprijs van de nieuwe
woningen zal bedragen?

– Hoeveel hoger zal die prijs liggen in percentage uitgedrukt?

– Wordt er bij eventuele terugkeer van de oorspronkelijke bewoners rekening
gehouden met de nieuwe huurprijs die mijn inziens wel fors hoger zal liggen? Ik
denk hier vooral aan bewoners met een laag inkomen!

– Krijgen de oorspronkelijk bewoners voorkeur op eventuele nieuwe
kandidaat-huurders wanneer zij terug een woning willen?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...