Schriftelijke vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Van Peel i.v.m.vertraging bij bedeling maaltijdcheques stadspersoneel

Onlangs mocht ik via een interne nota vernemen dat de maaltijdcheques niet voor de laatste werkdag van de maand zouden bedeeld worden.

In dit geval betekende dat de maand december 2009.

Omdat tijdens de kerstperiode veel diensten gesloten zijn of werken met een minimale bezetting,had men de maaltijdcheques al op 24 december willen bedelen.

Wegens extreme technische problemen was dit echter niet mogelijk.

Resultaat hiervan is dat de maaltijdcheques pas geleverd zullen worden op 4 januari 2010. Dit betekend dus dat het stadspersoneel zijn maaltijdcheques pas na de feestdagen zal krijgen.

Voor velen onder hen betekent dit een domper op de naderende feestdagen! Immers de crisis laat zich overal voelen en ook het stadspersoneel is hier geen uitzondering van!

Velen hadden er dan ook op gerekend hun cheques tijdig in hun bezit te hebben.

Men maakt er zich vanuit de stad bovendien gemakkelijk vanaf met de reden dat de bedeling wegens extreme technische problemen niet mogelijk was.

Dat men hierbij uiteindelijk zijn verontschuldigingen aanbiedt voor deze vertraging,is volgens mij maar een schrale troost voor het stadspersoneel dat zich tenslotte maand na maand bewijst door zijn voorbeeldige inzet.

Deze gang van zaken is onaanvaardbaar en een groot bedrijf met de meeste werknemers van Vlaanderen zoals de stad Antwerpen,onwaardig!

Ik hoop dan ook dat zulke toestanden in de toekomst zullen worden vermeden,en er voor gezorgd wordt dat het stadspersoneel zijn maaltijdcheques op de normale tijdstippen ontvangen!

Daarom volgende vragen:

– Wat is de reactie van de schepen op de laattijdige bedeling van de maaltijdcheques?

– Wat was de reden van de technische problemen die aanleiding gaven tot het niet tijdelijk bezorgen van de cheques?

– Wat gaat men ondernemen om dit probleem naar de toekomst toe te vermijden?

– Gaat de stad in overweging nemen om een compensatie aan te bieden aan het stadspersoneel, ter erkenning van de fout die aanleiding was tot het laattijdig ontvangen van hun maaltijdcheques?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...