Schriftelijke vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Van Campenhout i.v.m. nieuw traject en eindhalte van tram 6 in Wilrijk

In het kader van de werkzaamheden die gepland zijn aan het kruispunt Jan Van Rijswijcklaan, VIIde Olympiadelaan en Jan Devoslei – waar het de bedoeling is om op dit kruispunt een rotonde aan te leggen – werd ook bekend dat tramlijn 6 wordt doorgetrokken tot in Wilrijk.


De bedoeling hierbij zou zijn om via een lus de eindbestemming van hogergenoemde tram te leggen.


Via deze lus kan men dan terug draaien richting Sportpaleis.


Er bestaat bij de inwoners van Wilrijk nogal wat twijfel voor wat betreft het juiste traject van tram 6 . Zo wordt er druk gespeculeerd waar de tram nu juist gaat draaien. Sommigen denken aan de piste van de Cromwell tank en anderen speculeren dat dit zou gebeuren in de Kruishofstraat.


 


Daarom volgende vragen:


– Kan de schepen mij zeggen waar de eindbestemming zal worden gelegd van tram 6 in Wilrijk?


– Zal de tram ook rijden door de Kruishofstraat?


– Kan de schepen mij een startdatum van deze werkzaamheden geven?


– Hoe lang zouden de werkzaamheden duren?(rotonde aanleggen en keerlus tram)

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...