Schriftelijke vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Van Campenhout i.v.m. het eventueel verdwijnen van het eikenbos gelegen aan de Hollebeek

Op het einde van de Salesianenlaan in Hoboken ligt een eikenbos. Vanuit de buurt bestaat de vrees dat dit bos definitief zal verdwijnen.


Dit bos van 1,7 hectare groot dat langs de kronkelende Hollebeek ligt, dreigt te worden verkaveld.


Al een hele tijd hangt er een bord met een verkavelingaanvraag. Volgens bepaalde bronnen kan de eigenaar er


24 loten voor woningbouw uit halen.


Veel buurtbewoners en Hobokenaren vinden dit een zoveelste aanval op de Hollebeekvallei.


Nochtans is het de bedoeling volgens de projectleider van AG Stadsplanning om zoveel mogelijk groene ruimte te verwezenlijken langs de Hollebeek.


Als Hobokenaar en verdediger voor het behoud van de Hollebeekvallei bestaat dan ook de vrees dat het zoveelste stuk groen uit ons zuiderdistrict zal verdwijnen.


Samen met de buurt rijst dan ook de eis om vanuit de stad een meer dan ernstige inspanning te leveren teneinde dit bos aan te kopen en zo te vrijwaren van een eventuele kap.


Immers in een dichtbevolkte omgeving als hier is elk stukje groen onmisbaar.


Daarom volgende vragen:


– Klopt het dat dit stuk eikenbos op termijn zal verdwijnen?


– Wat gaat de stad hiertegen ondernemen?


– Gaat de stad de verkavelingaanvraag goedkeuren?


– Bestaat er nog wel de intentie vanuit de stad om de Hollebeekvallei maximum als groene zone te behouden? (geen extra verkavelingen)


– Kan de stad de grond gelegen aan het einde van de Salesianenlaan, grond waarop het eikenbos ligt, niet aankopen?


– Klopt het dat er geld voorzien is om dit bos vanuit de stad aan te kopen?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...