Schriftelijke vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Van Campenhout i.v.m. bewonersparkeren op gronden van bedrijven

Enige tijd geleden vernamen wij dat de mogelijkheid tot ‘s nachts parkeren – op gronden van bedrijven – zou  onderzocht worden.

Hiervoor zou er door de stad een systeem worden uitgewerkt. Dit systeem zou dan op punt worden gezet door een zogenaamde parkeermakelaar.

De taak van deze parkeermakelaar zou erin bestaan om de in aanmerking komende parkings te inventariseren en om na te gaan op welke manier en op welke tijdstippen men deze bedrijfsparkings aan de omwonenden ter beschikking zou kunnen stellen.

Begrijpelijkerwijze zal de vooropgestelde mogelijkheid om te parkeren niet overal hetzelfde soelaas bieden, omdat men rekening moet houden met de grootte van de beschikbare parkings.

Langs de andere kant zal het parkeren voor bewoners in de buurt van hun straat heel wat eenvoudiger worden. De manier waarop men momenteel – als bewoner met een bewonerskaart – zijn wagen kwijt moet, is in sommige wijken onaanvaardbaar.

Neem als voorbeeld de straten gelegen rondom de gedempte Zuiderdokken.
Hier moet menig bewoner soms meer dan tien minuten gaan om zijn wagen kwijt te raken. Reden hiervoor zijn de op regelmatige tijdstippen terugkerende evenementen, welke hier plaatsvinden. 

Bijkomende en bezwarende factoren zijn de aanwezigheid van evenementenhal "de Zuiderkroon" enerzijds en het "Zuiderpershuis" anderzijds.

Hopelijk wordt niet over het hoofd gezien dat zich op het einde van de gedempte Zuiderdokken een prachtige locatie bevindt, welke zich perfect leent voor dit doel, namelijk de parking van het nabijgelegen nieuwe justitiepaleis. 

Bewoners in het bezit van een bewonerskaart, en wonend in de omgeving van het gerechtsgebouw, zouden op deze manier efficiënt kunnen geholpen worden om aan hun parkeerprobleem tegemoet te komen.

Hopelijk wordt er strikt op toegezien dat er geen misbruik ontstaat voor wat betreft deze nieuwe mogelijkheid van parkeren op bedrijfsterreinen. 

Dit soort van parkeren is uitsluitend toegelaten voor bewoners uit de buurt, in het bezit van een geldige bewonerskaart.

Ook in de verschillende districten dringen zich in sommige wijken en straten gelijkaardige maatregelen op. Ook daar ondervinden heel wat bewoners de nodige last om hun wagen in de buurt kwijt te raken.

Daarom volgende vragen:

 • Hoe ver staat de stad momenteel in zijn onderzoek naar alternerend parkeren voor bewoners in het bezit van een bewonerskaart?

 • Is er al een parkeermakelaar aangesteld?

 • Welke soort van bedrijven komen in aanmerking voor dit nieuwe systeem?

 • Valt het nieuwe justitiepaleis ook onder deze regeling?

 • Zal men ook de parkings van supermarkten in overweging nemen?

 • Zal men dit systeem alleen toepassen in de stad, of wordt het uitgebreid tot in de districten?

 • Worden er dit jaar al proefprojecten uitgetest?

 • Zal men erop toezien dat er geen misbruik kan worden gemaakt van deze manier van alternerend parkeren voor bewoners in het bezit van een bewonerskaart?
 • Staf Wouters
  Gemeenteraadslid

  Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...