Schriftelijke vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Van Campenhout i.v.m. autovrije Kammenstraat in Antwerpen

Reeds een aantal jaren wordt de Kammenstraat tijdens bepaalde periodes verkeersvrij gemaakt . Dit gebeurt meestal tijdens de eindejaarsperiodes of tijdens koopjesperiodes.


Zo werd er in 2008 reeds bij wijze van proef ter gelegenheid van de eindejaars koopjesperiode een verkeersvrije Kammenstraat ingericht. Deze maatregel bleek toen een gigantisch succes!


Door het verkeersvrij maken van de "Hipste" straat van Antwerpen werd ook duidelijk dat winkelen voor de consument veel aangenamer en gezelliger verliep.


Niet alleen de consument vaart er wel bij, ook de plaatselijke handelaar, die door deze maatregel zijn verkoopcijfer gevoelig ziet stijgen.


Door het succes van de verkeersvrije maatregelen organiseerde de plaatselijke winkeliersvereniging daarom een rondvraag bij de plaatselijke handelaars.


Hamvraag hierbij was wie voorstander was van een constante maatregel omtrent een verkeersvrije Kammenstraat.


Hieruit bleek dat slechts een klein gedeelte van de winkeliers geen voorstander is van deze maatregel, maar dat het overgrote deel van de plaatselijke winkeliers overduidelijk voorstander zijn van deze maatregel!


Daarom is de winkeliersvereniging van de Kammenstraat vragende partij aan het stadsbestuur om de Kammenstraat constant verkeersvrij te maken en niet alleen tijdens bepaalde periodes.


Een aantal problemen van organisatorische aard doen zich natuurlijk wel voor, omdat de stad bij een constant verkeersvrije Kammenstraat maatregelen moet nemen naar de P- route toe.


Toevallig loopt deze route nu door de Kammenstraat, maar mijn inziens mag dat geen probleem zijn, en kunnen de bevoegde diensten eventueel onderzoeken hoe men dit probleem naar de toekomst toe kan oplossen, door een alternatieve route in te lassen.


Daarom volgende vragen:


– Is de schepen nog steeds bereid de Kammenstraat verkeersvrij te maken?


– Kan deze situatie omgebogen worden in een constante maatregel? (Kammenstraat gedurende heel het jaar verkeersvrij).


– Is men zich vanuit de stad bewust van de voordelen die een constant verkeersvrije Kammenstraat biedt? (zowel naar de consument als naar de handelaar toe).


– Kan men vanuit de bevoegde diensten onderzoek laten voeren, teneinde een alternatieve P- route te ontwikkelen? ( niet meer door de kammenstraat, maar langs een andere weg).

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...