Schriftelijke vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Lauwers i.v.m. toelating tot het plaatsen van textielbakken op de openbare weg.


Op verschillende plaatsen binnen deze stad en zijn districten staan textielbakken opgesteld op de openbare weg.


Deze bakken worden toegelaten mits de nodige voorwaarden hiervoor vervult zijn. Eén van deze voorwaarden is o.a. een aanvraag tot het plaatsen van een textielbak.


Een bekende naam in ons straatbeeld wanneer het deze bakken betreft is het Vlaams inzamel centrum Textiel. Zij bezitten hier min of meer een monopolie op.


Eén van de plaatsen waar het Vlaams inzamel centrum Textiel sinds lang een textielbak had staan, was aan de voormalige vestiging van de GB-supermarkt gelegen in de Steynstraat te Hoboken.


Echter door het feit dat deze gronden nu zijn veranderd van eigenaar en men er momenteel bezig is met een bouwproject, ging men op zoek naar een andere locatie.


Deze nieuwe locatie werd dan vierhonderd meter verder gevonden in dezelfde straat, namelijk ter hoogte van het nabijgelegen kinderhome "Ter Heyde".


Een aantal bewoners uit de Steynstraat en wonende in de buurt stellen zich al een tijdje vragen omtrent deze locatie,en hebben zo hun twijfels over een toelating tot het plaatsen van deze textielbak op de openbare weg. Het vermoeden rijst dan ook in de buurt dat deze bak er op een illegale wijze is geplaatst zonder toelating van de stad.


 


Daarom volgende vragen:


– Heeft de schepen weet van de locatie van deze textielbak in de Steynstraat te Hoboken, geplaatst op de openbare weg ter hoogte van kinderhome "Ter Heyde"?


– Heeft het Vlaams inzamel centrum Textiel hiervoor een aanvraag ingediend aan de bevoegde diensten conform de geldende voorwaarden hiervoor nodig?


– Hebben zij deze toelating hiervoor daadwerkelijk gekregen?


– Wat indien zij deze toelating niet verkregen of op eigen houtje handelden?


– Gaat dit dan invloed hebben op toekomstige nieuwe aanvragen?(eventuele contractbreuk).


– Wordt er door de bevoegde diensten op regelmatige basis controle uitgevoerd op alle locaties waar deze bakken staan opgesteld?


– Wordt er dan ook nagekeken of dat de bakken op de locatie mogen staan conform de nodige vervulde voorwaarden zoals o.a. geldige aanvraag en dergelijke?


– Zijn er in het verleden al problemen geconstateerd omtrent het plaatsen van deze textielbakken?


– Wordt er bij de toelating op gelet dat deze bakken geen nadelige of storende invloed hebben op het zicht naar het straatbeeld toe? (niet storend opgesteld naar het zicht van de plaatselijke bewoners toe)

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...