Schriftelijke vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Lauwers i.v.m. recent vastgestelde vervuiling Umicore Hoboken


Enige tijd geleden kwam het bedrijf Umicore Hoboken op een niet al te fraaie manier in het nieuws.Op relatief korte termijn werden er twee incidenten van vervuiling vastgesteld.Moretusburg, met name de Currystraat, deelde hierbij letterlijk in de klappen!De bewoners van deze straat werden op een korte tijdspanne tweemaal geconfronteerd met een ernstige graad van vervuiling.Telkens werden de voertuigen en voortuintjes van de bewoners ondergedompeld in een wit poeder.Volgens een persmededeling, uitgegeven door het bedrijf, erkende men deze incidenten maar konden ze er niet direct een oorzaak vinden.Men wist echter wel te melden dat het poeder geen schadelijke stoffen zou bevatten.In de nasleep van de grote saneringsoperatie die Umicore doorvoerde op de site van Moretusburg, naar aanleiding van de vastgestelde historische vervuiling, mogen hier echter toch wel enkele vraagtekens worden geplaatst! 


 


Daarom dringen volgende vragen zich op :– Heeft de schepen weet van deze incidenten?– Hebben de bevoegde diensten al contact opgenomen met het bedrijf?– Is er langs de kant van het bedrijf al contact opgenomen met de benadeelde bewoners?– Wat was de oorzaak van deze bron van vervuiling?– In hoeverre waren deze stoffen schadelijk voor de volksgezondheid?– Is er schade vastgesteld aan de eigendommen van de bewoners ( voertuigen,enz. )?– Werd er proces-verbaal opgesteld door de politie?– Wat gaat het bedrijf ondernemen om deze incidenten naar de toekomst toe te vermijden? Staf Woutersgemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...