Schriftelijke vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Lauwers i.v.m. oproep Opsinjoren in HobokenIn Hoboken is er nogal commotie ontstaan op een mail verstuurd door Opsinjoren in Hoboken met als thema : Gezocht:: Vrijwilligers voor bladcontainers herfst.


Hierbij wordt er aandacht gevraagd voor een proefproject, namelijk bladeren verzamelen in containers.


Nu de zomer op zijn laatste pootjes loopt komt natuurlijk de herfst zeer snel dichtbij. Het gevolg hiervan is dat de bomen hun bladeren weer gaan verliezen met als gevolg stoepen en wegen vol met bladerval.


Zoals ieder jaar wordt er dan vanuit de stad Antwerpen gevraagd aan zijn inwoners om hun stoep regelmatig vrij te maken van bladeren zodat er geen voorbijgangers zouden uitschuiven over de bladeren. Daarom wordt er dit jaar een proefproject opgestart waarbij er in een aantal wijken verschillende containers zullen worden geplaatst in plaats van de gebruikelijke bladkorven.


Verwacht wordt dat de bewoners de bladerafval gaan deponeren in deze containers. Deze containers zullen afgesloten zijn met een slot zodat ze niet voor sluikstort kunnen worden misbruikt. Naargelang waar men woont komt een straatveger wekelijks of meermaals per week de straten en goten uitkeren. Deze straatveger zal over een sleutel beschikken om de container te openen, en dus krijgen de bewoners de kans om hun bladerafval te dumpen in de container.


Vanuit de stad is men op zoek naar vrijwilligers die op zeer regelmatige tijdstippen de containers zouden openen met een sleutel. Het is de bedoeling dat dit gebeurt in wijken waar geen straatveger is ingezet.


Stadsreiniging en Opsinjoren zijn daarom op zoektocht naar mensen binnen deze wijken die graag een stukje verantwoordelijkheid willen dragen rond de ophaling van de bladerafval.


Nog volgens Stadsreiniging vraagt dit niet veel werk, maar zou u er de stad en vooral uw buren een enorm grote dienst mee bewijzen.


Voor vele bewoners is dit een brug te ver en vragen ze zich af of dit niet tot één van de kerntaken van de stad behoort. Eén van de veelgehoorde opmerkingen en vragen betreft het betalen van belastinggeld. Men vindt dat men in Antwerpen al genoeg betaalt!


Naar aanleiding van een voorstel gelanceerd vanuit de stad, waarbij langdurig werklozen moeten inspringen als er te veel werk is bij de stad, vinden vele wijkbewoners dat dit een prima extra bijkomende klus zou kunnen zijn voor deze doelgroep. Indien men ze wil inschakelen om onkruid te wieden en gras te maaien, kan men ze evengoed inschakelen om op geregelde tijdstippen de containers te openen, en hierbij tegelijkertijd de verantwoordelijkheid mee te dragen om de openbare weg en de goten bladervrij te houden. Indien men bij de stad en de districten over te weinig personeel beschikt om deze taken uit te voeren, zijn zij uiteindelijk verplicht om een oplossing te vinden en kan het niet dat zij de bewoners van de stad inschakelen als vrijwilliger!


Dit is inderdaad een brug te ver! Een stad heeft de plicht om te zorgen dat deze werken gebeuren door de bevoegde diensten, namelijk de dienst groen en Stadsreiniging. Wat zal de volgende stap worden? Vrijwilligers zoeken om de omgeving van openbare gebouwen ijs en sneeuwvrij te maken tijdens hevige winterprikken?


 


Daarom volgende vragen:


 


– Is dit idee gegroeid vanuit het kabinet milieu?


– Wat vind de schepen van dit idee?


– Behoort dit niet tot de kerntaken van de stad? ( verantwoordelijkheid om de containers te openen en terug af te sluiten ).


– Gaat Opsinjoren hier niet zijn boekje te buiten door deze oproep te lanceren?


– Is het geen terechte opmerking van vele bewoners in deze stad dat men hiervoor reeds genoeg belastingen betaalt aan de stad?


– Levert men vanuit bepaalde wijkgemeenschappen nog niet genoeg vrijwilligerswerk door met zen allen deel te nemen aan de grote lentepoets?


– Kan men niet ter overweging nemen vanuit de stad om langdurig werklozen in te schakelen evenals steuntrekkers van het OCMW  voor deze job?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...