Schriftelijke vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Lauwers i.v.m. het snoeien van bomen op de voetbalterreinen van Macabi

Op maandag 28 juni 2010 vonden er doorgedreven snoei – en kapwerken plaats aan de bomen op de voetbalterreinen van Macabi, gelegen in de Karel Duboislaan te Hoboken.


Een aantal maanden geleden kregen ze bij naaste gebuur R.V.C. Hoboken controle en bezoek van de diensten die controle uitoefenen op het snoeien en kappen van bomen.


Toen bleek dat ze bij Hoboken niet beschikten over de nodige kapvergunning moesten ze daar onmiddellijk stoppen met snoeien. Tevens werd er gedreigd met zware boetes.


Bij R.V.C. Hoboken ging het om een tweetal bomen, maar bij Macabi spreken we hier over een aantal van minimum 20 bomen. Met zekerheid kan men vaststellen dat dit bij Macabi gebeurde zonder de broodnodige kapvergunning.


Men kon onmogelijk in het bezit zijn van een kapvergunning omdat men deze alleen kan verkrijgen in de periode voor april. Vanaf april tot september mag men geen snoeiwerken uitoefenen aan zijn bomen, vandaar de zekerheid dat deze bomen zijn gesnoeid zonder kapvergunning.


Binnen de schoot van Macabi gebeuren er wel meer zaken op niet reglementaire manier. Het is daarom de vraag waarom er serieuze discriminatie is ontstaan met de buren van R.V.C. Hoboken. Werd of wordt hier niet gewerkt vanuit de bevoegde diensten met twee maten en twee gewichten?


M.a.w. waarom mag de ene club meer dan de andere club? Vanwaar de steeds weerkerende bevoordeelde positie van Macabi ? !


 


 


Daarom volgende vragen:


 


– Heeft de schepen weet van de op onwettige manier uitgevoerde snoeiwerken aan bomen op de terreinen van Macabi?


– Wat is de reden dat men op Macabi snoeiwerken mag uitvoeren aan zijn bomen zonder geldige kapvergunning en dat dit niet mag bij de geburen van R.V.C. Hoboken?


– Gaat men alsnog over om in analogie met R.V.C. Hoboken controles uit te voeren op de snoeiwerken bij Macabi, met incluis zware boetes tot gevolg ?


– Wordt hierbij niet aan discriminatie gedaan t.o.v. R.V.C. Hoboken ?


– Gaat men vanuit de bevoegde diensten Macabi op zijn plichten wijzen om in de toekomst op een reglementaire manier te werk te gaan bij het snoeien van bomen ?


– Gaat men er tevens werk van maken dat reglementen er bestaan voor iedereen, ook voor Macabi ?


 

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...