Schriftelijke vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Lauwers i.v.m. gesloopt pand hoek Lange Leemstraat en Hertoginstraat


Ongeveer een jaar geleden werd er gestart met sloopwerken aan het pand gelegen op de hoek van de Lange Leemstraat en Hertoginstraat te Antwerpen.


Na het voltooien van de werkzaamheden bleef er een stuk braakliggende grond over waar men een omheining rond plaatste.


Zoals wel vaker gebeurt in deze stad wanneer er door sloopwerken een open plek ontstaat, ontsnapt ook dit stuk grond niet aan de invulling van een "nieuwe functie", namelijk een"stort".


Blijkbaar hebben zulke plekken een enorme aantrekkingskracht op inwoners van onze stad die het niet zo nauw nemen met de reglementering op het afvalbeleid en de openbare orde in deze stad.


Een blik op dit stuk braakliggende grond volstaat om te constateren dat velen hier hun afval, blikjes en ander soort van vuiligheid kwijtraken.


Met periodes van goed en warm weer in zicht vreest de buurt voor stankhinder. Niet alleen de warmte zal hier parten spelen, ook en vooral de vrees voor de aanwezigheid van ratten.


Zoals wij allemaal weten is de rattenpopulatie aan een opgang bezig binnen onze contreien. Het hoeft dan ook geen betoog dat zulke plekken in de stad een droomscenario vormen voor deze beesten.


De eigenares van een broodjeszaak gelegen aan het bewuste stuk grond heeft reeds contact opgenomen met de bevoegde diensten van de stad, echter zonder tastbaar resultaat.


Vanuit de stad ontvlucht men duidelijk zijn verantwoordelijkheid door te stellen dat de eigenaar van het stuk grond in het buitenland verblijft.


Nog volgens het stadsbestuur zou men pas kunnen wijzen op de plichten van de eigenaar wanneer hij gevonden wordt.


Natuurlijk kan dit anders en indien de stad zijn verantwoordelijkheid wil nemen, kan men optreden en de boel opruimen. De kosten die hieruit ontstaan worden automatisch op de eigenaar verhaalt wanneer hij opdaagt, alsook de hieraan eventueel gekoppelde boetes.


Gezien de dichte bevolkingsgraad van de buurt en de uitbating van een broodjeszaak in de directe omgeving, mag men zeker het aspect volksgezondheid niet uit het oog verliezen en treedt men best dringend op.


 


Daarom volgende vragen:


 


– Heeft de schepen reeds klachten ontvangen omtrent een eventuele aanwezigheid van ratten?


– Zijn de bevoegde diensten zich terdege bewust over eventuele gevaren voor de volksgezondheid? (aanwezigheid ratten en ongedierte)


– Heeft men reeds de eigenaar van dit stuk braakliggende grond gevonden?


– Indien ja, heeft men hem dan reeds gecontacteerd of geconfronteerd met de problematiek die dit stuk grond veroorzaakt?


– Kan de stad haar verantwoordelijkheid nemen en eventueel overgaan tot het proper maken van de grond? (met in het achterhoofd de gemaakte kosten achteraf te verhalen op de eigenaar).


– Gaat men buiten de gemaakte onkosten nog extra boetes opleggen aan de eigenaar?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...