Schriftelijke vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Lauwers i.v.m. de verhoogde toename van het zwaar vrachtvervoer in de Lumbeeckstraat te Hoboken


Reeds in 2005 werden de eerste initiatieven genomen naar de aanwezigheid van zwaar vrachtvervoer in de Lumbeeckstraat te Hoboken.


Schriftelijke en informatieve vragen binnen de schoot van de gemeenteraad; vragen binnen de districtsraad van Hoboken tot zelfs acties vanuit de bewonersgroep leidden ertoe dat er in het straatbeeld van de Lumbeeckstraat de verkeersborden C23 verschenen.


Helemaal in het begin werden de borden redelijk gerespecteerd, maar al gauw bleek dat vele vrachtwagens komende vanuit de nabijgelegen kmo-zone, de regel gewoon aan hun laars lapten.


Dit gegeven resulteerde in nieuwe initiatieven. Weer werd het relatief kalm in de straat, maar nu een aantal jaren verder en reeds 2010, is er terug een fel verhoogde toename vast te stellen van zwaar vrachtverkeer in de Lumbeeckstraat.


Sommige chauffeurs blijven zich halsstarrig verzetten tegen de opgelegde regels in de straat. Eén van de firma’s die soms met zeer zwaar vrachtverkeer de straat als sluipweg gebruikt, is de firma Leo-tax gelegen in de kmo-zone van Polderstad. Zij zijn heus niet de enigen. Er dringen zich dan ook nieuwe maatregelen op teneinde het zwaar vrachtvervoer te bannen uit deze straat die niet voorzien is op zulke zware mastodonten.


De roep naar controles en hard optreden van de politie naar dit soort van verkeer klinkt steeds luider vanuit bewonerskringen.


Wanneer deze controles niet voldoen wegens een tekort aan personeel bij de politie wordt de vraag vanuit de bewonersgroep gesteld om mits bepaalde ingrepen in de straat het zwaar vrachtvervoer definitief te bannen uit hun buurt.


 


 


Daarom volgende vragen:


 


– Is de schepen op de hoogte van de verhoogde toename van zwaar vrachtvervoer in de Lumbeeckstraat te Hoboken?


– Werd er reeds contact opgenomen met de politie teneinde verhoogde controles in te voeren naar zwaar vrachtvervoer in de Lumbeeckstraat?


– Kan er geen schrijven worden gericht naar de verschillende bedrijven in de nabijgelegen kmo-zone Polderstad, met de vraag en de melding dat er geen zwaar vrachtverkeer is toegelaten in de Lumbeeckstraat en bijgevolg deze niet meer te laten gebruiken als sluipweg voor zowel heen als terug ritten naar de kmo-zone?


– Kan er niet overwogen worden om mits bepaalde ingrepen uitgevoerd aan zowel de voorkant als de achterkant van de straat het zware vrachtvervoer definitief te bannen uit de buurt?


– Bestaat de bereidheid er vanuit de bevoegde diensten om binnen een korte tijdspanne een definitieve oplossing uit te werken voor dit probleem in de Lumbeeckstraat?


– Kan men in afwachting streng optreden vanuit de politiediensten? (uitschrijven van zware boetes bij overtreding)

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...