Schriftelijke vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Lauwers i.v.m. de toestand in de Zuidweg te Hoboken

De bewoners van de Zuidweg te Hoboken maken zich ernstige zorgen omtrent de leefbaarheid in hun straat.

Reden hiervoor is dat hun straat op zeer regelmatige tijdstippen wordt geconfronteerd met opwaaiend stof en zand.

B
ij droog weer zorgt dit zand ervoor dat voetpaden, auto’s en ramen van woningen onder een laag stof terechtkomen. Bij regenweer daarentegen worden ze herschapen in een slijkpoel.

D
e reden voor deze overlast valt te zoeken in de nabijgelegen onbestrate Cdt. Van Laethemstraat, waar de fa. "Containerdienst Van Dijck" gevestigd is. Veel ongemak wordt veroorzaakt door het constant heen en weer rijden van trucks, welke zwaar beladen zijn met bouwafval.

M
eestal zijn deze vrachtwagens niet voorzien van een dekzeil, zodat een gedeelte van hun lading (stof e.d.) op straat terechtkomt. De Zuidweg fungeert hier als het ware als uitrit voor deze trucks. 

Een
niet te verwaarlozen detail is de nabijgelegen spoorweg, welke eveneens heel wat zand en stof laat opwaaien.

W
anneer men geconfronteerd wordt met westenwind wordt dit alles in de richting van de onpare nummers van de Zuidweg geblazen.

E
r werd reeds contact opgenomen met de zaakvoerder van de firma Van Dijck.

B
ijkomende hinder wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van het bedrijf "Geerts & Kinderen", wat gevestigd is in de over de spoorweg gelegen Schroeilaan. Hier worden, ter hoogte van het kruispunt Krugerstraat – Lage weg – Zuidweg, bouwafval en stenen vermalen.

Heel deze zone is niet voldoende afgeschermd en ligt er gewoon open bij. Bij ruw en winderig weer zijn de stofwolken dan ook van ver zichtbaar.

In het verleden werd meermaals contact opgenomen met de heer Apers van de dienst "Straatbeeld", welke inderdaad de intentie heeft om iets aan deze toestand te doen, doch helaas beperkt is v.w.b. de hem ter beschikking staande mogelijkheden.

De heer Apers deed in het verleden verschillende malen een beroep op de Witte Tornado’s om te straat te reinigen, doch deze mensen konden hun werk niet naar behoren uitvoeren wegens geparkeerde wagens. Het
blijkt niet zo eenvoudig te zijn om een parkeerverbod uit te vaardigen op de dag waarop de Tornado’s de straat willen reinigen.
 
Niettegenstaande deze beperking slaagde de heer Apers erin om tijdens het voorbije jaar meer dan eens een parkeerverbod te bekomen voor deze straat, waardoor een prima reiniging kon uitgevoerd worden.

T
ot slot werden er in de lente van 2008 aan het grasperk, gelegen op het kruispunt Krugerstraat-Lage Weg – Zuidweg, ernstige beschadigingen aangebracht door een buitengewoon transport van bouwelementen, welke moesten dienen voor de aanleg van de nieuwe Krugerbrug.

De mooie haag rond dit grasperk werd gedeeltelijk afgebroken en verwijderd, terwijl men bovendien het voetpad zwaar beschadigde.

Tot op heden werd hieraan geen enkele herstelling uitgevoerd.
De situatie is al maanden aan het verslechteren: het grasperk ligt permanent vol rotzooi en gedumpt afval.

Vanuit de bewonersgroep van de Zuidweg wordt dan ook met aandrang gevraagd dat de bevoegde diensten van de stad zich ter plaatse van de toestand zouden komen vergewissen, teneinde tot een definitieve oplossing te komen.

Daarom volgende vragen:

 • Is de schepen op de hoogte van de situatie t.h.v. de Zuidweg te Hoboken?

 • Werd er reeds contact opgenomen met de eigenaars van de firma’s Van Dijck en Geerts?

 • Beschikken deze firma’s over de nodige vergunningen?

 • Werden de bevoegde stadsdiensten al gecontacteerd door de heer Apers van de dienst "Straatbeeld" te Hoboken?

 • Wanneer de nieuwe Krugerbrug een feit zal zijn, zal men dan de heraanleg van de Cdt. Van Laethemstraat in overweging nemen?

 • Kan men op regelmatige basis een parkeerverbod invoeren op de dagen dat de Tornado’s de Zuidweg komen reinigen?

 • Kan men deze dienst op regelmatige (vaste) tijdstippen de Zuidweg laten reinigen?

 • Wordt er extra aandacht besteed aan het reinigen van de rioolputjes in de Zuidweg, dit ter voorkoming van eventuele wateroverlast aldaar?

 • Kan er eventueel overwogen worden om op het grasperk, gelegen aan het kruispunt Krugerstraat – Lage Weg – Zuidweg, een hondenweide aan te leggen, voorzien van de nodige vuilbakken?

 • Kan men de bewoners inlichten over de eventueel te nemen initiatieven vanuit de bevoegde diensten?

 •  

  Staf Wouters
  Gemeenteraadslid

  Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...