Schriftelijke vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Lauwers i.v.m. de problematiek rond het nieuw aangelegd kruispunt aan de Emiel Vloorstraat

In het kader van de werkzaamheden naar aanleiding van de Heerenpolderbrug, werd het vlakbij aangrenzende kruispunt van de Heerenpolderbrug aan de Emiel Vloorstraat volledig heraangelegd.


Deze heraanleg is echter geen succes gebleken. Reeds van in het begin werd duidelijk dat het kruispunt moeilijkheden zou voortbrengen voor vrachtwagenverkeer en busverkeer van De Lijn.


Wanneer men komende vanuit de Lage weg Hoboken het kruispunt richting Antwerpen wil nemen, is het voor vrachtwagens of bussen praktisch onmogelijk om het kruispunt te nemen zonder één of andere boordsteen te raken.


Dat brengt met zich mee dat er al op regelmatige basis herstellingswerken moesten uitgevoerd worden aan de boordstenen van het kruispunt.


Daar deze boordstenen ook nogal hoog liggen, laat het zich wel gevoelen dat ook de bus of de vrachtwagen die deze boorden raakt ook het risico loopt op beschadiging van zijn voertuig. Voornamelijk wanneer men als bus- of vrachtwagen chauffeur zijn bocht moet nemen richting stad blijkt het dat men problemen heeft, omdat deze bocht veel te smal is aangelegd en zeker niet is aangepast aan vrachtwagens en bussen.


 


Wil men zonder noemenswaardige problemen de bocht nemen als bus dan is men vrijwel telkemaal verplicht om een overtreding te begaan door zijn bocht aan te snijden vanaf het tegenoverliggende rijvak.


Een studie omtrent een oplossing voor deze problematiek dringt zich dan ook op.


 


 


Daarom volgende vragen:


– Heeft de schepen weet van de problemen die zich voordoen met vrachtwagens en bussen op bewust kruispunt?


– Is er al een studie gemaakt teneinde verbeteringen aan te brengen aan dit kruispunt?


– Gaat men vanuit de bevoegde diensten ter overweging nemen om een ingreep uit te voeren die er moet toe leiden dat in de toekomst een bus of vrachtwagen zonder problemen zijn bocht kan nemen richting stad?


– Gaat men misschien heel het kruispunt heraanleggen?


– Wie wordt er verantwoordelijk gesteld voor de schade aangebracht op het kruispunt?


– Wat met eventuele schadeverantwoordelijkheid aan de voertuigen tengevolge van het slecht aangelegde kruispunt?


 

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...