Schriftelijke vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Lauwers i.v.m. de huisvuilophaling op 21 juli jl.

Op 21 juli heeft men in het district Wilrijk een huisvuil ophalingsronde georganiseerd, dit in tegenstelling tot de voorziene datum van 22 juli.


Nochtans had iedere inwoner een pamfletje in zijn postbus gekregen waarop stond vermeld dat er op de feestdag van woensdag 21 juli geen huisvuilophaling zou georganiseerd worden maar ter vervanging hiervan wel op donderdag 22 Juli.


Men werd er tevens op attent gemaakt om zijn huisvuil pas de woensdagavond buiten te zetten zodat men de fracties kon ophalen op donderdag 22 juli. Indien men geen gevolg zou geven aan deze oproep was men strafbaar!


Niet tegenstaande deze oproep werd er toch op woensdag 21 juli een ophalingsronde georganiseerd.


Strikt genomen mag men dus stellen dat die dag foutief aangeboden huisvuil werd opgehaald. De conclusie die hieruit mag getrokken worden is dat de belastingbetaler mee mag opdraaien voor de kosten die een huisvuilophaling met zich meebrengt op een feestdag. We spreken hierover dubbel loon op een feestdag, en de gemaakte kosten van een aankondigingpamflet, en om niet te vergeten ook de verspreiding hiervan!


Daarom volgende vragen:


– Heeft men vanuit het kabinet van de bevoegde schepen opdracht gegeven om op woensdag 21 juli een ophalingsronde te organiseren?


– Waarom werd er op de feestdag van 21 juli een ophalingsronde georganiseerd?


– Waarom werden er op 20 juli pamfletten gebust met de melding dat de huisvuil ophalingsronde plaats zou vinden op 22 juli i.p.v. op 21 juli, juist omwille van deze feestdag?


– Kon men deze pamfletten niet een aantal dagen eerder gebust hebben?


– Werd er op 22 juli nogmaals op dezelfde plaatsen een ophaalronde georganiseerd?


– Zijn er nog andere districten waar het huisvuil op de feestdag van 21 juli werd opgehaald?


– Heeft men al eens een berekening gemaakt van de gemaakte kosten die gemaakt zijn bij een ophalingsronde op een feestdag? ( dubbel loon feestdag, verspreiding pamfletten, enz. ).


– Kan men mij dit kostenplaatje bezorgen?


– Is men van plan om in de toekomst nog huisvuil ophaalrondes te organiseren?


– Wie is er verantwoordelijk voor het organiseren van deze ophaalronde op woensdag 21 juli?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...