Schriftelijke vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Lauwers i.v.m. de gebrekkige communicatie vanuit het district Hoboken naar de burger en de verschillende diensten toeIn het kader van werkzaamheden momenteel aan de gang in de Krugerstraat te Hoboken werd er met ingang van 22 maart 2010 en dit gedurende minstens een week het kruispunt Krugerstraat-Lage Weg onderbroken. Aanleiding hiervoor zijn de werkzaamheden die moeten plaatsvinden aan de riolering.


De buschauffeurs werkzaam bij De Lijn werden niet of zeer laattijdig ingelicht over de onderbreking van hogergenoemd kruispunt. Door deze werkzaamheden zullen de bussen van De Lijn gedurende een week een gewijzigd traject moeten volgen.


 


Een veelgehoorde klacht van de chauffeurs is de gebrekkige communicatie vanuit het district wanneer er ergens op haar grondgebied werkzaamheden plaatsvinden.


Bij De Lijn zelf schort er duidelijk ook iets aan zowel de interne als de externe communicatie. Tot op de dag van het begin der werkzaamheden die noopten tot het afsluiten van hogergenoemd kruispunt, hing er aan de haltes van de lijnen 1 en 13 – gelegen aan de Lage Weg – nergens een melding van omleiding of tijdelijke haltes.


Ongehoord volgens het personeel van De Lijn, dat vreest dat zij weeral de kop van jut zullen zijn bij de vele busreizigers op dit traject.


 


Daarom volgende vragen :


 


– Heeft de schepen weet van de soms gebrekkige communicatie vanuit het district Hoboken naar aanleiding van bepaalde werkzaamheden gepland op haar grondgebied?


– Kan men vanuit de stad het district aanschrijven of contacteren teneinde hen erop te wijzen om in de toekomst beter te communiceren wanneer het werkzaamheden betreft aan straten en kruispunten?


– Wordt er eigenlijk wel op een degelijke manier gecommuniceerd vanuit het district richting De Lijn toe wanneer het openbare werken betreft waar De Lijn hinder kan ondervinden?


– Kan er ook een schrijven worden gericht aan De Lijn, waarin deze ook op haar plichten wordt gewezen inzake communicatie naar de reizigers toe, wanneer het werkzaamheden betreft die plaatsvinden op het traject dat zij moeten afleggen? (meldingen aan haltes)

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...