Schriftelijke vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Heylen i.v.m. controle Monumentenwacht " Boerentoren "


Onlangs mochten wij vernemen dat Monumentenwacht enkele loshangende gevelstenen heeft verwijderd van de gevel van de Boerentoren.Bij deze werkzaamheden werd de Schoenmarkt door de brandweer een tijdje afgesloten.Deze maatregel was nodig ter bescherming van winkelende voorbijgangers.Men mag er niet bij stil blijven staan wat voor een dramatische toestand er zou kunnen ontstaan wanneer een aantal gevelstenen tussen de nietsvermoedende winkelende massa naar beneden zouden vallenNochtans had Monumentenwacht al eerdere controles uitgevoerd aan de 80-jarige toren zonder hierbij gevaarlijke mankementen te ontdekken.Echter bij het controleren van de brede onderbouw, waarbij het ging om een routine controle, ontdekte men een aantal loshangende gevelstenen.Het hogergenoemd stuk telt negen verdiepingen vanaf het gelijkvloers op de Schoenmarkt tot aan het begin van de smallere toren.Monumentenwacht was verrast over het ontdekte gevaar, getuige hiervan volgend citaat van de verantwoordelijke Erich Muller: "Bij de controle van de toren hadden wij geen enkele gevaarlijke situatie aangetroffen. Dus dachten wij dat de lagere gevels ook wel in prima staat zouden zijn. Maar net boven de zevende verdieping op 25 meter hoogte, tegenover de drukke oversteek aan wafelzaak Desiré de Lille, hingen echter een drietal gevelstenen los. Elke steen ongeveer ter grootte van een pak melk"Tot daar het citaat van de verantwoordelijke van Monumentenwacht.Persoonlijk en met mij velen, maak ik hierbij wel de bedenking wat er zou gebeuren wanneer een paar stenen ter grootte van een pak melk vanaf een hoogte van 25 meter naar beneden zouden vallen midden de winkelende massa.Ik ben er bijna zeker van dat u deze bedenking zeker wel zal kunnen invullen.Daarom volgende vragen:


– Wat vindt de schepen van deze gevaarlijke situatie?– Dringen zich hier geen dringende maatregelen op?– Moeten hier ter beveiliging van de winkelende massa,geen netten worden gespannen teneinde te voorkomen dat er loshangende stenen naar beneden vallen?– Heeft de brandweer al advies gegeven ter preventie naar deze drukke winkelas toe?– Wanneer is de controle van Monumentenwacht en het bijhorend volledig rapport rond?– Wanneer men een negatief rapport krijgt,gaat men dan de eigenaars van de Boerentoren verplichten om over te gaan tot dringende herstellingen aan zijn pand?– Welke maatregelen zijn er momenteel al ondernomen ter bescherming van de winkelende voorbijgangers?– Gaat Monumentenwacht in de toekomst nog sneller en regelmatiger overgaan tot controle van de Boerentoren?Staf Wouters
gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...