Schriftelijke vraag van raadslid Staf Wouters aan de burgemeester naar aanleiding van de toenemende graad van agressief gedrag op de winkelas MeirOnlangs op datum van maandag 30 augustus 2010 viel er op de winkelas Meir een betreurenswaardige daad van zinloos geweld te noteren.


Rond 18 uur in de vooravond werd een jonge vrouw en haar vriend overvallen door drie jongeren van Marokkaanse origine. De reden was een banaal feit. De Marokkaanse jongeren wierpen snoepjes naar de voorbijgangers die op dat moment nog in grote getale aanwezig waren op de Meir, en waren zich zwaar aan het aanstellen. Toen hogergenoemd koppel het groepje jongeren passeerden en voorbijstak, kreeg de vrouw een snoepje tegen haar hoofd. Op een beleefde manier werd er gevraagd om hier a.u.b. mee op te houden!


Dit zinde de jongeren niet bepaald en ze reageerden op een ongeziene agressieve manier. De vrouw werd bij de keel gegrepen. Haar vriend komt tussen ter verdediging van zijn vriendin, waarbij ze nog agressiever te keer gaan. De vriend wordt ineengeslagen en gestampt door twee van de jongeren. Dit verhaal typeert hoe het er op bepaalde momenten aan toe gaat op de Meir!


De criminaliteit begint hier stilaan hoogtij te vieren en zeker niet onlangs, maar reeds langer dan vandaag. Gauwdieven, winkeldiefstallen, en dan zeker niet te vergeten de problemen die er enkele maanden geleden waren door de plaag van rondtrekkende zigeunerkinderen. Als men van al deze gevallen een optelsom maakt moet men spijtig genoeg tot de vaststelling komen dat deze winkelas stilletjes aan maar zeker een bedenkelijke reputatie aan het opbouwen is!


Nochtans is de Meir één van de uithangborden voor onze stad, zeker wanneer het shoppen betreft. Vele bezoekers zowel van buiten als van binnen de stad vinden een dagje Meir shopping zalig. Niet in het minst onze Noorderburen! Indien hier niet dringend wordt ingegrepen zou het wel eens kunnen dat velen afhaken voor een dagje Meir en elders naar toe trekken waar het wel veilig vertoeven is.


Veiligheid is en moet een topprioriteit zijn vanuit de stad op een winkelas die op regelmatige tijdstippen duizenden bezoekers ontvangt, bezoekers die er op uit zijn voor een dagje Antwerpen, de shoppingstad bij uitstek inbegrepen de Meir! Hierbij mag er niet stilgestaan worden bij de conclusie dat de plaatselijke middenstand op termijn wel eens serieus de dupe kan worden van het wegblijven van vele kooplustigen die wegblijven omdat de Meir momenteel geen veilige plaats meer is om te vertoeven met zijn gezin. Wat dan weer een serieuze financiële aderlating kan betekenen voor vele handelaars die het nog moeilijk hebben met de huidige crisis!


 


Daarom volgende vragen:


 


– Is men vanuit de stad bewust dat er een toenemende graad van criminaliteit begint te groeien op de winkelas Meir?


– Hoe gaat men hier vanuit de bevoegde diensten mee om? (oplossingen, acties).


– Bestaat er een plan om deze vormen van criminaliteit fors terug te dringen?


– Wordt er een nul tolerantie toegepast tegen daden van zinloos geweld? ( slagen en verwondingen ).


– Werkt de politie hier met het aspect preventie, en indien nodig repressief?


– Werd of wordt er verhoogde politie aanwezigheid voorzien op de winkelas Meir?


– Kunnen de bevoegde diensten mij cijfers geven per categorie van misdrijf op de Meir?


– Werd er reeds preventief werk geleverd vanuit de politiediensten naar de handelaars van de Meir toe?


– Kan er niet overwogen worden om tijdens drukke periodes een mobiel politiekantoor te installeren op of aan de Meir? ( koopjes periode, zomer periode, en eindejaars periode ).

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...