Schriftelijke vraag van raadslid Staf Wouters aan de burgemeester naar aanleiding van de lekkende tankwagen onder het viaduct van de A12 te Wilrijk

In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 juli jl. moest de brandweer van Antwerpen uitrukken naar de parking gelegen onder het viaduct A12 op de Boomsesteenweg te Wilrijk.


De reden hiervoor was een lekkende tankwagen die geparkeerd stond onder het viaduct. De tankwagen geladen met Hypochloriet, een bijtende vloeistof die o.a. gebruikt wordt voor de productie van bleekmiddel, ( beter bekend als Javel ), verloor er een deel van zijn lading.


Vandalen hadden de kans gezien om een afsluitkraan van de tank te openen. Hierdoor kwam een deel van de lading in de riool terecht. De brandweer van Antwerpen had hierbij veel werk om het goedje dat zeer gevaarlijk is wanneer het in aanraking komt met de huid, weg te spuiten in de riool en het daar verder te neutraliseren met water.


Het mag op zich al een wonder heten dat het lek s’nachts werd geconstateerd en niet in de vooravond of overdag wanneer er hier mensen of zelfs spelende kinderen aanwezig waren!


Hierbij denk ik aan de gevaren van zeer ernstige brandwonden wanneer men in contact zou komen met dit soort van chemicaliën.


Het is al langer bekend dat er op deze plaats waar veel auto’s en camions staan geparkeerd, van alles gebeurt dat het daglicht niet mag zien, waaronder daden van vandalisme en diefstal!


Extra controle dringt zich hier dan ook op.


Verontrustend is echter de vaststelling dat geladen tankwagens met giftige en bijtende vloeistoffen hier ook geparkeerd staan met het risico op gevaar van verlies van lading.


Wanneer dan ook nog blijkt dat de kranen van zulke wagens niet beveiligd zijn tegen vandalisme, en waarbij men zoals in dit geval de kraan zomaar kan opendraaien, dan loopt men zeer ernstig gevaar dat het op een dag kan mislopen met alle gevolgen en gevaren voor de volksgezondheid vandien.


Hoe dan ook moet de vraag gesteld worden over het waarom zulke wagens hier geparkeerd staan. Zulke tankwagens horen niet thuis op deze plaats maar op een afgesloten en bewaakt terrein van de verantwoordelijke firma’s die eigenaar zijn van dit soort van wagens.


Nochtans kan de politie ten alle tijden constateren wat deze wagens vervoeren teneinde eventuele gevaren in te schatten. Al deze wagens zijn voorzien van oranje identificatiebordjes met daarop bepaalde codes die het aanwezige product aangeven. Deze bordjes zijn aangebracht op een duidelijke en zichtbare plaats, zowel vooraan als achteraan de camions. Het is dan ook te hopen dat de politie over een lijst beschikt ten einde deze codes te kunnen identificeren. Een dringend parkeerverbod voor zulke tankwagens dringt zich hier hoe dan ook op!Daarom volgende vragen:– Zijn de bevoegde diensten zich bewust van de gevaren betreffende geparkeerde tankwagens geladen met chemicaliën op openbaar terrein? ( in dit geval viaduct A12 te Wilrijk ).


– Waarom wordt hier geen parkeerverbod ingevoerd voor zulk transport?


– Wordt er door de politie geen controle uitgevoerd op zulke geparkeerde tankwagens? ( in het kader van gevaarlijke vloeistoffen ).


– Heeft de politie geen lijst met de identificatie codes die er toe moeten leiden dat men ten allen tijden kan constateren of er giftige of bijtende vloeistoffen worden vervoert?                                                    ( naleving geldende wetgeving ).


– Werd er reeds contact opgenomen met de betrokken firma teneinde hen op hun verantwoordelijkheid te wijzen wanneer zulke tankwagen onbeheerd wordt achtergelaten op de openbare weg?                       ( onbeveiligde kranen ).


– Wordt er door de bevoegde diensten onderzoek gedaan om de criminaliteitsgraad op deze plaats terug te dringen of af te stoppen? ( ik denk hierbij eventueel aan camerabewaking ).


– Wordt er dikwijls controle uitgevoerd onder de viaduct van de A12 door de politie?


– Moeten zulke tankwagens niet geparkeerd worden op beveiligd en afgesloten terrein van de verantwoordelijke firma?


 


Staf Wouters


gemeenteraadslid

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...