Schriftelijke vraag van raadslid Staf Wouters aan de burgemeester i.v.m. overlast veroorzaakt door studenten aan de voetbalplein van Macabi te Hoboken

Reeds een aantal maanden vindt op het terrein van Macabi gelegen in de Karel Duboislaan te Hoboken een voetbaltornooi plaats ingericht door een aantal studentenverenigingen.


Op regelmatige basis worden er dan groepen studenten steevast op maandagavond ter plaatse gebracht met een autobus en afgezet vlak voor de ingang van hogergenoemd voetbalstadion.


Dit gaat steeds gepaard met veel rumoer en drankgebruik.


De eerste keer toen het tornooi in zijn beginfase zat, viel de overlast nog redelijk mee, maar sinds een aantal weken dreigt de toestand uit de hand te lopen en gaat het er agressiever aan toe.


Terwijl de autobus ter plaatse de supporters afzet, hangen sommigen stomdronken door het dakraam van de bus met Bengaals vuurwerk in de hand.


Ook komen er steeds meer studenten dronken toe met eigen vervoer. Steeds meer ook krijgt de buurt te maken met wildplassende studenten die vaak ook hun behoefte doen tegen geparkeerde auto’s van bewoners uit de buurt. Op de openbare weg wordt er ook steeds meer gebruik gemaakt van Bengaals vuurwerk! Lege flesjes bier worden achtergelaten op de postbussen  van de bewoners of her en der in de straat op de openbare weg.


Maandagavond 19 april was een voorlopig triest hoogtepunt. Buiten het Bengaals vuurwerk werd de hele buurt getrakteerd op een hele avond overlast van dronken studenten die daarbij gebruik maakten van bommetjes. Ook kwamen zij bijzonder agressief uit de hoek.


Reden genoeg voor bepaalde buurtbewoners om de hulp van de politie in te roepen. De ter plaatse geroepen politieagenten minimaliseerden de feiten en vroegen begrip aan de bewoners.


De bewoners zijn deze toestanden echter beu en roepen de hulp in van de overheid teneinde een halt te bekomen aan dit soort van overlast dat allang niets meer gemeen heeft met een voetbalonderonsje van studenten!


De opgeroepen politie bleef nog een tijdje ter plaatse om het (spektakel) in goede banen te leiden,


maar slaagde daar nauwelijks in. Een bijkomende alcoholcontrole zou hier echter eveneens op zijn plaats zijn, al was het maar omdat er buiten busvervoer ook velen zich geroepen voelen om met eigen vervoer te komen. En voorwaar, er zit geen BOB bij!


 


Daarom volgende vragen:


 


– Is de burgemeester op de hoogte van deze op regelmatige wijze terugkerende feiten van overlast op maandagavond aan het voetbalterrein van Macabi Hoboken?


– Wat gaat de burgemeester hiertegen ondernemen in samenspraak met de bevoegde diensten?


– Kunnen er op de bewuste maandagavonden speciale alkoholcontroles gevoerd worden na de wedstrijd wanneer men met de wagen terug vertrekt?


– Kan er een strikt verbod ingevoerd worden bij gebruik van Bengaals vuurwerk op de openbare weg?


– Kan er geen kontakt opgenomen worden met de verantwoordelijke studentenleiders, teneinde afspraken te maken die tot doel hebben de overlast naar de buurt toe tot een strikt minimum te beperken?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...